Posts Tagged ‘SFF’

 • SFF emitterar halv miljard grönt

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har emitterat en tvåårig grön obligation om 500 miljoner kronor. Obligationen är en del av lån 126 som löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus en marginal om 1,15 procent men den obligation som nu emitteras har en effektiv ränta om Stibor 3M plus 0,75 procent. Förfallodatum är 1 september 2021.

 • SFF issues new green bonds

  SFF Svensk Fastighetsfinansering has issued two new green bonds amounting to a total of SEK 592 million. The larger of the two loans has a nominal value of 392 million and carries a floating coupon of Stibor 3M plus 1.15 per cent.

 • SFF lånar 600 miljoner grönt

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering har öppnat två nya gröna obligationslån om sammanlagt 592 miljoner kronor. Det större av de två lånen, lån 126, har ett nominellt belopp om 392 miljoner kronor.

 • Platzer borrows 324 million SEK via green bond

  SFF Platzer Fastigheter has borrowed 324 million SEK in the money market via a green bond issued by Svensk Fastighetsfinansiering. The bond amounted to 724 million SEK of which Platzer’s share is 324 million.

 • Platzer lånar 324 miljoner via grön obligation

  SFF Platzer Fastigheter har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat 324 miljoner kronor i grön finansering. Lånet upptas som en del av en större obligation som SFF emitterade för nyligen.

 • SFF issues 724 million SEK green bond

  SFF Svensk Fastighetshetsfinansiering, SFF, has opened a new green bond with a maturity profile of two years and a floating coupon of Stibor 3M plus 80 basis points. The nominal value of the first tap within the bond is 724 million SEK.

 • Catena lånar via SFF

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering som ägs till lika delar av den så kallade Paulsson-sfärens olika noterade fastighetsbolag har emitterat obligationer om 282 miljoner kronor inom ramen för sitt lån nummer 119. Obligationslånet har en fast årlig kupong om 0,49 procent, till en effektiv ränta om 0,44 procent, och förfaller 28 februari 2020.

 • Lånar 191 miljoner via SFF

  SFF Diös har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat upp 191 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationen emitteras under SFF:s lån 115 och är säkerställd.

 • SFF emitterar 1,25 miljarder grönt

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering har öppnat två nya obligationslån, nummer 117 och 118, under vilka man emitterar gröna obligationer. Lånen är tvååriga och lån 117 löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus 75 räntepunkter.

 • Toppbetyg för SFF:s gröna obligationer

  SFF Moody‘s har givit högsta möjliga betyg till Svensk Fastighetsfinansierings gröna obligationer. Någon formell kreditrating rör det sig inte om då gröna obligationer inte får en sådan utan man har bedömt obligationerna utifrån sitt ramverk ”Green Bond Assessment” och gett dem betyget GB1.

 • Lånar 400 miljoner

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering har emitterat obligationer till ett nominellt belopp om 389 miljoner kronor inom ramen för ett nytt lån, lån nummer 115, som man har öppnat.

 • Fastighetsbolagens aptit för obligationer växer stadigt

  SFF Svenska fastighetsbolag emitterade under 2016 företagsobligationer för över 50 miljarder kronor vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med 2011 då fastighetsbolagens totala emissionsvolym uppgick till 10 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som vidare säger att man ser en god chans att 2017 blir ett nytt rekordår.

 • Catena och Wihlborgs lånar via SFF

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har på torsdagen meddelat att man emitterat obligationer om 400 miljoner kronor. Det rör sig om en utökning av lån 105 som löper ut 9 mars 2020 och pengarna lånas vidare till Catena och Wihlborgs.

 • SFF utser Danske till återförsäljare

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har utsett Danske Bank till återförsäljare av obligationer i bolagets säkerställda MTN-program.

 • SFF utökar grönt lån

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering har utökat sitt gröna lån 114 med 150 miljoner kronor. Lånet har en löptid en fem år, med slutligt förfall 20 februari 2022, och den emitterade obligationen löper med en effektiv ränta om Stibor 3M samt en räntemarginal om 130 baspunkter.

 • Lånar 150 miljoner grönt

  SFF Fabege har lånat upp 150 miljoner kronor via en femårig grön obligations som emitteras på den svenska penningmarknaden av SFF, där Fabege äger 20 procents andel.

 • En femtedel av Fabeges finansiering grön

  SFF Svensk Fastighetsfinansiering har emitterat gröna obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna ingår i lån 113 som öppnas i samband med emissionen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived