Posts Tagged ‘SCB’

 • ”Behövs 80 000 nya bostäder per år”

  SCB På onsdagen höll Boverket en presskonferens om läget på bostadsmarknaden med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns senaste siffror. Boverket flaggar för att byggtakten måste öka för att möta den befolkningsökning Sverige står inför och det underskott som uppstått.     

 • Knapp ökning av tillväxttakten för bolån

  SCB Enligt SCB hade bostadslånen en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i januari, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i december.

 • 64 000 lägenheter påbörjade 2017

  SCB Enligt statistik från SCB påbörjades preliminärt ybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016.

 • Tillväxttakt för lån ökade

  SCB Enligt SCB hade hushållens bostadslån en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i oktober, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med september.

 • Priserna för nyproduktion ökar

  SCB Priset för byggherrens kostnader vid nyproduktion av bostäder var åtta procent högre 2016 jämfört med åren innan, både för flerbostadshus och småhus. 

 • Byggtakten ökar med 11 procent

  SCB Under årets tre första kvartal påbörjades bygget av 49 800 lägenheter enligt preliminära siffror från SCB. Det är en ökning på 11 procent jämfört med samma period året innan. 

 • Inflationen sjönk i oktober

  SCB Som väntat sjönk tolvmånadersinflationen i Sverige i oktober. Inflationstakten, mätt som förändring i KPIF, föll till 1,8 procent från 2,3 procent i september. Från september till oktober föll KPIF med 0,1 procent.

 • KPIF-inflationen 2,3 procent i september

  SCB Inflationstakten i september var 2,3 procent enligt det KPIF som är den nya målvariabeln för inflationen i Sverige. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med augusti och från augusti till september steg KPIF med 0,2 procent.

 • Hyran i nyproduktion ökar

  SCB Hyran för nybyggda hyresrätter är 1,7 procent högre i år jämfört med förra året. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

 • Inflationen föll i augusti

  SCB Inflationen föll i augusti enligt ny konsumentprisstatistik från SCB. Enligt KPIF, som är den nya målvariabeln för Riksbanken, var inflationstakten över tolv månader 2,3 procent, jämfört med 2,4 procent i juli.

 • Inflationen i juli 2,2 procent

  SCB Konsumentprisindex, KPI, uppmättes till 323,69 i juli och steg med hela 2,2 procent jämfört med juli ifjol. Inflationstakten, mätt som prisändring över tolv månader, uppgick alltså till 2,2 procent.

 • Inflationen 1,7 procent i juni

  SCB Konsumentprisindex, KPI, för juni var 321,97 och steg med 0,1 procent från maj. Jämfört med juni ifjol steg KPI med 1,7 procent och tolv månaders inflationen, inflationstakten, var således 1,7 procent i juni.

 • Bostadsrätter för 227 miljarder

  SCB Enligt statistik från SCB såldes det 103 000 bostadsrätter under 2016 till ett sammanlagt värde av nästan 227 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg med nästan 9 procent, från 2 miljoner kronor år 2015 till 2,2 miljoner år 2016.

 • Lägre tillväxttakt för bolånen

  SCB Enligt SCB hade bostadslånen en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i maj, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med april.

 • Inflationen i maj 1,7 procent

  SCB Konsumentprisindex för maj var 321,74 och ökade med 0,1 procent från i april. Över en tolvmånaders period, från maj 2016 till maj 2017 ökade index med 1,7 procent vilket då motsvarar inflationstakten i riket. Det framgår av ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån.

 • Ekonomin växte med 2,2 procent över tolv månader

  SCB BNP steg med 0,4 procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet innan. Det visar ny preliminär statistik från Statistiska centralbyrån. Jämfört med första kvartalet 2016 är tillväxten 2,2 procent.

 • Något lägre tillväxttakt för bostadslån

  SCB SCB uppger att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i april, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived