Posts Tagged ‘SCB’

 • AI från Castellum trimmar SCB:s bokningar av mötesrum

  SCB Castellums AI-koncept Matilda har kopplats in för att analysera den statliga myndigheten SCB:s användning av mötesrum. Förhoppningen är att kunna optimera lokalanvändningen.

 • SCB: Färre bostadsbyggen under första halvåret

  SCB Antal bostäder som påbörjats under det första halvåret är 12 procent färre jämfört med samma period 2018, visar ny preliminär statistik från SCB.

 • Inflationen föll till 1,5 procent i juli

  SCB Inflationen faller något från juni då inflationstakten var 1,7 procent, enligt KPIF. Från juni till juli steg dock KPIF med 0,4 procent, visar nya siffror från SCB.

 • Oförändrad byggtakt under första kvartalet

  SCB Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostäder under det första kvartalet 2019. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal förra året, då påbörjades bygget av 13 665 bostäder.

 • Över 58 000 bostäder färdigställdes 2018

  SCB Antalet färdigställda bostäder under 2018 var det högsta sedan 1973, när över 58 000 lägenheter färdigställdes. Det visar nya siffror från statistiska centralbyrån, SCB.

 • Byggandet minskade med 16 procent 2018

  SCB Under 2018 påbörjades nybyggnation av 53 000 lägenheter – en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Det visar preliminära siffror från SCB. 

 • Lägre tillväxttakt för hushållens bostadslån

  SCB Enligt SCB utgjorde bostadslånen 82 procent av monetära finansinstituts (MFI) totala utlåning till hushållen och uppgick i december till 3 289 miljarder.

 • SCB flyttar till Solna Strand

  SCB Vasakronan hyr ut 7200 kvadratmeter i Solna Strand till SCB. Inflyttning sker under sommaren 2020. 

 • Bostadsbyggandet minskar kraftigt

  SCB Antal påbörjade lägenheter har minskat med 16 procent från föregående år. Det visar nya siffror från SCB. Under de tre första kvartalen av 2018 påbörjades byggnationen av totalt 39100 lägenheter, jämfört med 46700 påbörjade lägenheter under samma period 2017. 

 • Utredaren: “Skärpt lag missar målet”

  SCB Ingen vet exakt hur bostadsbehoven ser ut i landets kommuner. “En passning till staten är därför att ta fram bättre befolkningsstatistik med hjälp av SCB”, säger regeringens särskilde utredare, Hanna Wiik, som även flaggar för att bostadsförsörjningslagen missar målet och behöver ersättas.   

 • Låg hyreshöjning för 2018

  SCB Den genomsnittliga hyresförändringen för 2018 landar på 1,1 procent. På regional nivå ligger hyreshöjningarna mellan 1,0 och 1,2 procent för samma period. Det visar nya siffror från SCB.

 • Något lägre tillväxttakt för hushållens lån

  SCB Enligt SCB hade hushållens lån i juli en årlig tillväxttakt på 6,2 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med juni.

 • Antalet påbörjade lägenheter minskar

  SCB Antalet påbörjande lägenheter har minskat under det första halvåret 2018, enligt nya siffror från SCB. Jämfört med samma period under 2017 har det skett en minskning på runt 10 procent. 

 • Kraftig BNP-ökning i det andra kvartalet

  SCB Svensk BNP steg med 1,0 procent i det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet i år och 3,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det visar preliminära beräkningar från SCB som publicerades på måndagen.

 • 108 000 bostadsrätter sålda under 2017

  SCB Enligt SCB såldes det 108 000 bostadsrätter under 2017. Det sammanlagda värdet landade på drygt 256 miljarder kronor, där medelpriset i landet steg med 7 procent. Priset steg från 2,2 miljoner kronor år 2016 till 2,4 miljoner år 2017. 

 • Nybyggnationen vänder nedåt

  SCB Under det första kvartalet påbörjades nybyggnation av 14 450 nya lägenheter enligt nya siffror från SCB. Det är 13 procent färre jämfört med motsvarande period förra året, då 16 556 lägenheter påbörjades. 

 • Drygt 48 000 nya bostäder under 2017

  SCB Enligt SCB färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus under 2017. 49 procent av de nybyggda lägenheterna är hyresrätter och 51 procent bostadsrätter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived