Posts Tagged ‘SBB’

 • SBB köper 114 lägenheter i Karlskrona

  SBB SBB har köpt 114 lägenheter i Karlskrona. Förvärvet är fördelat på sex fastigheter.

 • Fitch ger SBB BB

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget har fått sin tredje kreditrating, denna gång från det tredje stora ratinginstitutet Fitch Ratings som ger bolaget betyget BB med positiva utsikter. Sedan tidigare har bolaget BB med stabila utsikter från Standard & Poor‘s och B1 från Moody‘s.

 • SBB emitterar företagscertifikat för 600 miljoner

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ett par företagscertifikat till ett värde av 600 miljoner kronor under bolagets nyupprättade certifikatprogram, enligt ett pressmeddelande.

 • SBB upprättar certifikatsprogram

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, upprättar ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Den 23 maj hålls en investerarpresentation, och den första emissionen beräknas ske kort efter det. 

 • SBB förvärvar i Stockholm

  SBB SBB har förvärvat 135 lägenheter belägna i Stockholm. Bostäderna är fördelade på sex fastigheter där tre har tomträtt. Säljare är Bouwfonds European Residential.

 • SBB förvärvar i Helsingfors

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden förvärvar ett äldreboende i Helsingfors. Tillträde sker den 30 april 2018. 

 • SBB rusar efter tredje förvärvet på kort tid

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget rusar knappt 10 procent på fredagen. Det är inte helt uppenbart varför aktien stiger så kraftigt men uppgången triggades enligt en analytiker av att bolaget gjort sitt tredje förvärv på kort tid.

 • SBB köper i Falun

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) utökar sitt bestånd i Falun genom förvärv av 158 hyreslägenheter av det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden AB.

 • Marika Dimming till SBB

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet. Hon kommer närmast från Swedbank.

 • Köper byggrätter och startar JV med SBB

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer byggrätter omfattande 20 000 kvadratmeter i Höganäs, Karlskrona och Falun till KlaraBo. Byggrätterna ska utvecklas med hyresrätter. 

 • SBB köper i Vårberg

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har förvärvat fastigheten Stockholm Vårholmen 6, belägen i Vårbergs centrum i södra Stockholm. Säljare är Scandinavian Property Group

 • SBB avyttrar i Norge

  SBB SBB säljer en skolfastighet, belägen i Kristiansand i Norge. Köpare är Aviva Investors och affären uppgår till ett överenskommet fastighetsvärde på runt 445,8 miljoner kronor. 

 • Batljan köper förvaltningsbolag

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, startar en egen förvaltningsorganisation genom att köpa samtliga aktier i Hestia Sambygg och därmed ta över bolaget.

 • SBB emitterar hybrider

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar hybridobligationer för 300 miljoner kronor i enlighet med tidigare aviserad avsikt. Emissionen sker till en rörlig ränta om Stibor 3M och ett påslag om 7 procentenheter och emissionskursen som är 106,1 procent av nominellt belopp motsvarar marginalen 600 punkter.

 • SBB överväger nya hybridobligationer

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat.

 • SBB köper tillbaka obligationer

  SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har återköpt obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden. Man har köpt obligationer till ett nominellt belopp om 65 miljoner kronor. Obligationerna ingick i ett större lån om vars utestående nominella belopp, inklusive de återköpta obligationerna, nu är 600 miljoner kronor.

 • Schuss storshoppar SBB

  SBB Samhällsbyggnadsbolagt i Nordens ordförande, Lennart Schuss, köpte på torsdagen 634 957 A-aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 7,15 kronor vilket innebär en investering om drygt 4,5 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived