Posts Tagged ‘Samhällsbyggnadsbolaget’

 • SBB förvärvar i Stockholm

  Samhällsbyggnadsbolaget SBB har förvärvat 135 lägenheter belägna i Stockholm. Bostäderna är fördelade på sex fastigheter där tre har tomträtt. Säljare är Bouwfonds European Residential.

 • Köper byggrätter och startar JV med SBB

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer byggrätter omfattande 20 000 kvadratmeter i Höganäs, Karlskrona och Falun till KlaraBo. Byggrätterna ska utvecklas med hyresrätter. 

 • SBB köper i Vårberg

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har förvärvat fastigheten Stockholm Vårholmen 6, belägen i Vårbergs centrum i södra Stockholm. Säljare är Scandinavian Property Group

 • SBB till First North Premier

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier, och kommer från och med den 16 februari att byta lista. 

 • Lars Thagesson vice vd på SBB

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, rekryterar Lars Thagesson som vice vd och COO. Thagesson var bland annat med och grundade Hemfosa Fastigheter, i en motsvarande roll som COO.  

 • SBB emitterar 300 miljoner

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor. Lånet löper med en fast ränta på 2,9 % och har ett slutgiltigt förfall den 20 december 2019.

 • SBB tar steget till Finland

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget genomför sin första affär i Finland genom ett förvärv av tre äldreboenden. 

 • SBB utvecklar Uppsalas nya arena

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar projektet för Uppsala Eventcenter av Uppsala Kommun. Affären medför att SBB, i samarbete med kommunen, ska fortsätta driva projektet med den nya arenan. Dessutom tecknades ett 25 årigt hyresavtal av arenan.

 • SBB genomför apportemission

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kommer att emittera 34 035 nya preferensaktier i bolaget. Syftet med emissionen är att apportera in 485 000 preferensaktier i dotterbolaget Högkullen.

 • Batljan säljer till HSB i Falun

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter om 10 000 kvadratmeter i den framväxande stadsdelen Born. Köpare är HSB. 

 • Schuss storköper i SBB

  Samhällsbyggnadsbolaget Lennart Schuss köpte på måndagen 2 miljoner A-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget där han är styrelseordförande och stor aktieägare. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • SBB noterar hybridobligation

  Samhällsbyggnadsbolaget Sedan tidigare har SBB, beslutat om notering av ett hybridobligationslån. Nasdaq har nu godkänt bolagets ansökan om upptagande av handel av hybridobligationen.

 • SBB delårsrapport K3 2017

  Samhällsbyggnadsbolaget Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43). Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23). Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2). Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1774 Mkr (183). Orealiserade värdeförändringar

  Insider köper i SBB

  Samhällsbyggnadsbolaget Karl-Erik Larsson, som är chef för samhällsfastigheter på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har den 20 september köpt 32 300 B-aktier i bolaget.

 • SBB rekryterar från Oscar Properties

  Samhällsbyggnadsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget har rekryterat Jenny Linghede som projektchef. Närmast kommer hon från Oscar Properties där hon varit senior projektledare.

 • Riksbyggen förvärvar i Falun

  Samhällsbyggnadsbolaget Riksbyggen förvärvar 13 000 kvadratmeter potentiella byggrätter av Samhällsbyggnadsbolaget.

 • Samhällsbyggnadsbolaget delårsrapport K2 2017

  Samhällsbyggnadsbolaget FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11). Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5). Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1). Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived