Posts Tagged ‘Salana Group’

  • Förvärvar byggrätter i Malmö

    Salana Group Salanagruppen förvärvar sin första fastighet i Malmö. Fastigheten inkluderar byggrätter för bostäder, förskola och centrumverksamhet och har en total yta på 8500 kvadratmeter. Tillträde sker i mars 2018.

  • Salana Group förvärvar i Skåne

    Salana Group Salana Österlen AB förvärvar genom bolagsaffär sju förvaltningsfastigheter från HP Holding AB. Köpeskillingen baseras på ett beräknat fastighetsvärde om cirka 150 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived