Posts Tagged ‘Sagax’

 • Sagax får investment grade rating av Moodys’s

  Sagax Sagax får kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody’s, vilket motsvarar investment grade. Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Sagax förtidsinlöser obligationer

  Sagax Sagax beslutar att förtidsinlösa obligationer om 60 miljoner euro. Det meddelar bolaget på torsdagen.

 • Starkt kvartal för svenska fastighetsbolag

  Sagax De svenska fastighetsbolagen fortsätter att gå som tåget och det finns ännu inga signaler om någon inbromsning. Vinstutvecklingen var god i det andra kvartalet och värdet på bolagens fastighetsbestånd skrevs upp ordentligt drivet av gedigna hyreshöjningar. Samtidigt är finansieringskostnaderna på väg nedåt.

 • Sagax tar in kapital i Europa för första gången

  Sagax Sagax emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden som kommer användas till att refinansiera bolagets säkerställda skulder med en kortare löptid.

 • Sagax finanschef säljer aktier

  Sagax Sagax finanschef Björn Garat nettosålde 21 427 D-aktier i bolaget i torsdags, enligt Finansinspektionens insynslista.

 • Sagax köper i Nederländerna för 191 Mkr

  Sagax Sagax meddelar på torsdagen att man förvärvar tre fastigheter i Nederländerna för 191 miljoner kronor i tre separata affärer.

 • Moody’s överväger höja Sagax kreditbetyg

  Sagax Moody’s meddelar att man kommer revidera Sagax kreditbetyg för en möjlig höjning till Investment Grade efter beskedet att bolaget siktar på en obligationsemission om 500 miljoner euro.

 • Obligationsemission ska lyfta Sagax till Investment Grade

  Sagax Sagax siktar på att genomföra en emission av en icke-säkerställd obligation om 500 miljoner euro inom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note) som bolaget upprättat. En lyckad emission kan leda till att Moody’s höjer bolagets kreditrating till Investment Grade.

 • Sagax köper i Finland och Frankrike

  Sagax Sagax har förvärvat totalt fyra fastigheter, där två är belägna i Finland och två i Frankrike. Köpesumman uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor. 

 • Sagax genomför riktad nyemission

  Sagax Sagax genomför en riktad nyemission av stamaktier, serie D – och tillförs därmed 302 miljoner kronor. 

 • Sagax nyemission övertecknad

  Sagax Teckningsperioden för Sagax emission av D-aktier för 656 miljoner kronor är nu över och enligt ett pressmeddelande från bolaget övertecknades emissionen med motsvarande 267 miljoner kronor.

 • Sagax investerar 400 miljoner i Bromma

  Sagax Sagax har beslutat att bebygga Gjutmästaren 8, bolagets fastighet i Ulvsunda industriområde, Bromma. Investeringen uppgår till 400 miljoner kronor. 

 • Mindus köper aktier i Sagax för 45 miljoner

  Sagax David Mindus, vd och huvudägare i Sagax, köper 1,65 miljoner D-aktier i samband med fastighetsbolagets företrädesemission. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. 

 • Styrelseledamot köper aktier i Sagax

  Sagax Ulrika Werdelin, styrelseledamot i Sagax, köpte knappt 50 000 D-aktier i fastighetsbolaget den 21 maj i samband med företrädesemissionen. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

 • Sagax förvärvar i Paris

  Sagax Sagax har tecknat avtal avseende förvärv av en fastighet i södra Paris. Den totala anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor. 

 • D. Carnegie inkluderas i börsens benchmarkindex

  Sagax D. Carnegie kommer tas med i Stockholmsbörsens benchmarkindex, OMXSB, från och med 1 juni. Samtidigt exkluderas NCC och Sagax från indexet.

 • Förvärvar i Finland och Nederländerna

  Sagax Sagax har förvärvat fyra fastigheter för totalt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ligger i Nederländerna medan den sista är belägen i Finland. Affären skedde i fyra separata transaktioner. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived