Posts Tagged ‘Sagax’

 • Sagax investerar 400 miljoner i Bromma

  Sagax Sagax har beslutat att bebygga Gjutmästaren 8, bolagets fastighet i Ulvsunda industriområde, Bromma. Investeringen uppgår till 400 miljoner kronor. 

 • Mindus köper aktier i Sagax för 45 miljoner

  Sagax David Mindus, vd och huvudägare i Sagax, köper 1,65 miljoner D-aktier i samband med fastighetsbolagets företrädesemission. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. 

 • Styrelseledamot köper aktier i Sagax

  Sagax Ulrika Werdelin, styrelseledamot i Sagax, köpte knappt 50 000 D-aktier i fastighetsbolaget den 21 maj i samband med företrädesemissionen. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

 • Sagax förvärvar i Paris

  Sagax Sagax har tecknat avtal avseende förvärv av en fastighet i södra Paris. Den totala anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor. 

 • D. Carnegie inkluderas i börsens benchmarkindex

  Sagax D. Carnegie kommer tas med i Stockholmsbörsens benchmarkindex, OMXSB, från och med 1 juni. Samtidigt exkluderas NCC och Sagax från indexet.

 • Förvärvar i Finland och Nederländerna

  Sagax Sagax har förvärvat fyra fastigheter för totalt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ligger i Nederländerna medan den sista är belägen i Finland. Affären skedde i fyra separata transaktioner. 

 • Sagax köper i Nederländerna

  Sagax Sagax har köpt tre lager- och industrifastigheter i Nederländerna för 214 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 31 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta varav 89 procent är uthyrd.

 • Förvärvar för 150 miljoner

  Sagax Sagax har köpt fyra fastigheter som tillsammans har en uthyrningsbar yta på 15 900 kvadratmeter. Den sammanlagda köpesumman landade på 150 miljoner kronor.

 • Stora poster i NP3 byter ägare – Bäckvall i farten igen?

  Sagax ABG Sundal Collier mäklade på måndagen två stora aktieposter i NP3 Fastigheter. Sammanlagt uppgår de två posterna till 517 061 aktie, vilket i runda slängar motsvarar 1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Sagax ökar i NP3

  Sagax Sent på fredagen flaggade Sagax för att man två dagar innan köpt på sig ytterligare aktier i Sundsvallsbaserade NP3 Fastigheter.

 • Mindus ökar Sagax-innehav

  Sagax Sagax vd och huvudägare David Mindus har via sitt bolag Mindustri köpt 23 551 B-aktier i Sagax. Aktierna köpte han i tre transaktioner till kurser i intervallet 95,22 kronor till 98,8 kronor.

 • Klövern blir huvudägare i Tobin

  Sagax Klövern går in som ny huvudägare i krisdrabbade bostadsutvecklaren Tobin Properties och skjuter 150 miljoner kronor till bolaget genom en riktad nyemission samt garanterar en företrädesemission som kommer att ge Tobin ytterligare 52 miljoner kronor.

 • Sagax emitterar 600 miljoner

  Sagax Sagax emitterar en senior icke säkerställd obligation om 600 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor. 

 • Ekonomichefen lämnar Sagax

  Sagax Sagax ekonomichef Peter Larsen har beslutat att lämna bolaget på egen begäran. Han har jobbat i bolaget sedan 2004 och är kvar till slutet av maj 2018. 

 • Sagax köper in sig i Tobin Properties

  Sagax Tobin Properties aktie lyfte med hela 19 procent i handeln på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad First North Premier strax innan klockan 11 på torsdagsförmiddagen. Sagax har köpt in sig i bolaget.

 • Sagax köper för 198 miljoner

  Sagax Sagax har avtalat om förvärv av tre fastigheter upplåtna med tomträtt för 198 miljoner kronor. Säljare är SveaReal.

 • Sagax valberedning utsedd

  Sagax Sagax valberedning för stämman den 7 maj 2018 har utsetts. Rätt att bli representerade i valberedningen har de tre största aktieägarna per den sista september.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived