Posts Tagged ‘SABO’

 • Bostadsbristen – en miljardförlust för Sverige

  SABO En dåligt fungerande bostadsmarknad slår hårt mot nya jobb och Sveriges tillväxt. Enligt Svenskt Näringsliv behövs fem konkreta åtgärder för att sätta stopp på bostadsbristen, medan Sabo och Hyresgästföreningen vill vässa EU-politiken.

 • Sabo byter namn

  SABO Allmännyttans branschorganisation Sabo byter namn till “Sveriges Allmännytta”. Det beslutades på onsdagens årliga kongress. 

 • Ny EU-dom bromskloss för bostadsbyggandet

  SABO En ny EU-dom riskerar att avsevärt förlänga handläggningstiderna på nya detaljplaner. “Det händer tyvärr hela tiden att bostadsbyggandet drabbas oavsiktligt när det kommer till EU-lagstiftning” säger Karl Törnmarck från Sabo, som just nu jobbar intensivt med att stoppa konsekvenserna av domen.

 • Sabo: Byggpriserna har ökat med 48 procent

  SABO En ny rapport från allmännyttans branschorganisation Sabo visar att byggpriserna ökat med 48 procent mellan 2015 och 2017. “Prisbilden matchar vare sig betalningsviljan eller betalningsförmågan runt om i landet” säger Sabos vd Anders Nordstrand. 

 • Ny chefsekonom på Sabo

  SABO Susanna Höglund, chef för ekonomi- och juridikenheten, får nu en ny roll som chefsekonom på Sabo.

 • Sabos vd: “Jag står i bostadskön”

  SABO På torsdagen lanserades boken “En bostadspolitik för alla” av Sabo, allmännyttans bransch- och intresseorganisation. “Jag hoppas att boken väcker debatt. Alla ska kunna få en bostad och Sabo styrelse måste ställa krav på staten”, säger vd:n Anders Nordstrand.

 • Ny chefsjurist på SABO

  SABO Lars Matton är ny chefsjurist på SABO. Han har de senaste åren varit jurist på enheten för Ekonomi & Juridik på SABO.

 • SABO tillsätter samhällspolitisk chef

  SABO SABO förstärker verksamheten och utser Jörgen Mark-Nielson som ny samhällspolitisk chef.

 • Marknadshyror i central politisk position

  SABO Förslaget kring fri hyressättning vid nyproduktion, som finns med i S, MP, C och L-överenskommelsen, utgör grund för ett misstroendelöfte gentemot den nya Löfven-regeringen. Det meddelade Jonas Sjöstedt (V) på onsdagen. Vi har frågat på olika sätt skeptisk fastighetsbransch vad de tycker om utvecklingen.

 • Kan tvingas meddela EU om detaljplaner

  SABO Ett nytt beslut i EU-domstolen innebär i praktiken att kommuner bli anmälningspliktiga till EU-kommissionen. SABO, HSB och Riksbyggen skrivet nu ett öppet brev för att stoppa en sådan tolkning. 

 • Initiativ för digitalisering inom allmännyttan

  SABO Allmännyttans branschorganisation SABO lanserar en treårig satsning som ska accelerera digitaliseringen i allmännyttan. 

 • Höjt tonläge på hyresmarknaden

  SABO Inom kort inleds hyresförhandlingar för 2019. Redan nu har den sedvanliga debatten dragit igång när Fastighetsägarna och SABO går ut med ett yrkande på 3-4 procents hyreshöjning – “omotiverat” enligt HGF. 

 • Hyressättningssystemet behöver utvecklas

  SABO I Sverige har bostadsmarknadens parter tilldelats ett avgörande ansvar för hyresrättens utveckling. Ska det ske på ett sätt som gynnar nuvarande och framtida hyresgäster måste den ges hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar. Hyressättningen måste då upplevas som rimlig av både hyresgäster och hyresvärdar. För att nå dit behöver parterna formulera en gemensam målbild när det gäller såväl boendekvalitet som hyresrättens framtida ställning på bostadsmarknaden.

 • Ny kommunikationschef på SABO

  SABO Rune Nordström blir ny kommunikationschef på SABO och tillträder den 1 oktober.

 • SABO och Peab PGS avslutar samarbete

  SABO SABO och Peab PGS avslutar samarbetet avseende Kombohus. Sedan april 2015 går det att avropa SABO Kombohus Mini, hyresbostäder på mellan 2-6 våningar. Peab PGS vann ramupphandlingen men deras medverkan inom projektet avslutas nu. 

 • All inclusive i nya hyresrätter?

  SABO Skillnader mellan olika boendeformer och huruvida bostadsrätten är orättvist gynnad är en fråga som seglat upp allt högre på dagordningen de senaste åren. Så även under Business Arena Göteborg som arrangerades på tisdagen.

 • Ett handslag för ett välfungerande hyresförhandlingssystem

  SABO Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. Därför måste hyresförhandlingssystemet fungera på ett sätt som förhandlingsparterna är nöjda med.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived