Posts Tagged ‘SABO’

 • Ny kommunikationschef på SABO

  SABO Rune Nordström blir ny kommunikationschef på SABO och tillträder den 1 oktober.

 • SABO och Peab PGS avslutar samarbete

  SABO SABO och Peab PGS avslutar samarbetet avseende Kombohus. Sedan april 2015 går det att avropa SABO Kombohus Mini, hyresbostäder på mellan 2-6 våningar. Peab PGS vann ramupphandlingen men deras medverkan inom projektet avslutas nu. 

 • All inclusive i nya hyresrätter?

  SABO Skillnader mellan olika boendeformer och huruvida bostadsrätten är orättvist gynnad är en fråga som seglat upp allt högre på dagordningen de senaste åren. Så även under Business Arena Göteborg som arrangerades på tisdagen.

 • Ett handslag för ett välfungerande hyresförhandlingssystem

  SABO Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. Därför måste hyresförhandlingssystemet fungera på ett sätt som förhandlingsparterna är nöjda med.

 • Nya ledare till SABOs vd-råd

  SABO SABO tillsätter ett nytt vd-råd för perioden 2018-2019.

 • Nya förslag för statlig bostadsfinansiering

  SABO På onsdagen tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering. Bland annat föreslås statliga topplån, statliga kreditgarantier och höjda schablonbelopp för produktionskostnad. 

 • Ny SABO-chef för fastighet och boende

  SABO Jonas Högset blir enhetschef över fastighet och boende på SABO. Han var tidigare ansvarig för nyproduktionsfrågor. 

 • Miljoninsats ska motverka segregation

  SABO SABO ska med hjälp av allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill minska utanförskap i samhället. Projektet har beviljats 4,8 miljoner under två år av Vinnova.

 • Renoveringsnota på 165 miljarder kronor

  SABO 165 000 allmännyttiga bostäder från miljonprogramsåren behöver renoveras. Renoveringstakten har ökat de senaste åren, men i en ny rapport pekas tecken ut på att takten håller på att dämpas.

 • Upphandlar ramavtal för småhus

  SABO SABO startar ytterligare en upphandling av ramavtal åt de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Det gäller småhus med planerad byggstart sommaren 2018.

 • Hyresexpert till SABO

  SABO Allmännyttans branschorganisation SABO har anställt Maria Österlind som ny hyresexpert. Hon kommer närmast från Fastighetsägarna MittNord i Umeå.

 • Miljon till klimatinitiativ

  SABO SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan.

 • Föreslår skattereform för hyresrätter

  SABO Hyresmarknadens parter har länge propagerat för mer rättvisa skatter och balanserade villkor för hyresrätten. Nu går SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna fram med ett gemensamt förslag till skattereform.

 • Rikshem rekryterar till ledningsgruppen

  SABO Rikshem rekryterar Petter Jurdell som affärs- och hållbarhetsutvecklingschef. Han kommer närmast från SABO där han varit enhetschef fastighet och boende.

 • SABO inleder samarbete med Polen

  SABO Allmännyttans branschorganisation SABO har inlett ett samarbete med den polska regeringen i syfte att undanröja handelshinder. Målet är att bostadsbolaget ska få fler anbud när de ska bygga.

 • Skövdebostäder får hållbarhetspris

  SABO Skövdebostäder har tilldelats SABO:s hållbarhetspris för 2017 för sitt projekt Aspö Eko-logi där man i natursköna Aspö har byggt en ekologisk stadsdel.

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  SABO På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived