Posts Tagged ‘Robert Boije’

 • “Statliga tjänstemän kröp på alla fyra”

  Robert Boije Varför är fastighetsskatten teoretiskt sett en så bra skatt men i praktiken en så politiskt svårhanterad skatt? Det beskriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

 • Hushållen tror på stigande priser

  Robert Boije En tredjedel av tillfrågade hushåll tror att bopriserna kommer att stiga med 5 procent på ett års sikt, och med 10 procent på tre års sikt. Detta enligt en undersökning från Sifo/SBAB. 

 • SBAB: “Långsamt stigande boräntor”

  Robert Boije Efter att Riksbanken höjde reporäntan spår SBAB att bolåneräntorna kommer att stiga något långsammare jämfört med tidigare prognos.

 • “Förvånande om Riksbanken höjer räntan”

  Robert Boije Inflationsutfallet som presenterades av SCB på onsdagen, i kombination med BNP-utfallet och nedgången i hushållens konsumtion talar för att Riksbanken behåller reporäntan oförändrad vid räntebeskedet nästa vecka. Det spår SBAB:s chefsekonom Robert Boije. 

 • Med backspegeln som kompass

  Robert Boije De strukturella faktorer som kan förklara nedgången i de reala räntorna bakåt i tiden talar för att både de rörliga och bundna räntorna kommer att förbli låga ur ett historiskt perspektiv framöver, skriver SBABs chefsekonom Robert Boije.

 • SBAB: Fortsatt låga boräntor framöver

  Robert Boije SBAB spår att boräntorna kommer att ligga kvar på historiskt låga nivåer även efter att Riksbanken höjt reporäntan. Till 2022 spår man en ökning av 3-månadersräntan med drygt 1 procentenhet. 

 • Vad är en bostadsbubbla och har vi en?

  Robert Boije “Hur kommer det sig egentligen att det finns så många disparata utsagor om de framtida bostadspriserna? Det enkla svaret är att det är synnerligen svårt att göra bostadsprisprognoser.” skriver Robert Boije

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived