Posts Tagged ‘Riksbanken’

 • Reporäntan fortsatt oförändrad

  Riksbanken Precis som de flesta experter förutspått lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Man skjuter samtidigt fram prognosen för när räntan börjar höjas mot slutet av året.

 • Moody’s bekräftar Sveriges betyg

  Riksbanken Internationella ratinginstitutet Moody‘s har efter en genomgång av den svenska ekonomin och statens finanser bekräftat Sveriges kreditbetyg som Aaa vilket är det högsta betyg Moody‘s ger. Betyget omfattar Sveriges kreditvärdighet som långsiktig gäldenär samt landets förmåga att hedra sina seniora icke-säkerställda skulder.

 • Riksbanken lämnar räntan oförändrad

  Riksbanken Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Det meddelade banken på onsdagsförmiddagen. Planen är att börja höja räntan långsamt under årets andra halvår.  

 • Experterna eniga: Räntan blir oförändrad

  Riksbanken Riksbanken offentliggör på onsdagen sitt första räntebesked för året. Vi är snart inne på det fjärde året med negativ reporänta och får avvakta ytterligare några månader innan Stefan Ingves och hans mannar börjar röra räntan.

 • Statistiken som hotar Riksbankens prognoser

  Riksbanken Det gäller att Riksbanken har tur med prognoserna vid räntemötet den 13 februari. Veckorna därefter kommer nämligen en trio statistik som kan förändra förutsättningarna för penningpolitiken.

 • “Räntan höjs i mitten av 2018”

  Riksbanken Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,50 procent. Direktionen räknar med att börja höja räntan i “långsam takt” i mitten av 2018. 

 • Ingves sitter kvar

  Riksbanken Riksbanksfullmäktige beslöt på sitt sammanträde på fredagen att förlänga Stefan Ingves mandat som riksbankschef med fem år samt att förlänga Kerstin af Jochnicks mandat som förste vice riksbankschef med sex år. Därmed kommer Ingves att ha suttit i hela 17 år.

 • Finnkampen engagerar mer än reporäntan

  Riksbanken Vad är det som får Riksbanken att hålla fast vid sin bedömning att reporäntan endast kommer att höjas med 1 procentenhet under de närmaste tre åren?

 • Räntan ligger kvar – KPIF ny målvariabel

  Riksbanken Som väntat valde Riksbankens direktion att inte röra reporäntan och den ligger med andra ord oförändrad på -0,5 procent tills vidare.

 • Marknadsräntorna fallit något

  Riksbanken Efter en period med en positiv trend har den korta marknadsräntan planat ut de senaste dagarna och till och med fallit något.

 • Har marknaden börjat prisa in räntehöjningar?

  Riksbanken Marknadsräntorna har stigit under sommaren och har inte varit på lika höga nivåer på ett bra tag. Det gäller i synnerhet den korta tremånadersräntan som senast var i det häradet i april ifjol utan dock att riktigt komma så högt. Det råder högkonjuntkur och marknaden har börjat ana att styrräntorna kommer att börja stiga.

 • Inflationen 1,7 procent i juni

  Riksbanken Konsumentprisindex, KPI, för juni var 321,97 och steg med 0,1 procent från maj. Jämfört med juni ifjol steg KPI med 1,7 procent och tolv månaders inflationen, inflationstakten, var således 1,7 procent i juni.

 • Riksbanken hoppas på högre löner och svag krona

  Riksbanken Prognosen för reporäntan dras upp något de närmaste kvartalen men i övrigt gjordes inga förändringar av penningpolitiken vid Riksbankens senaste räntemöte. Riksbanken hoppas att en fortsatt stark konjunktur med stigande löneökningar samt en svag krona ska bidra till att få upp inflationen till målet på 2 procent.

 • Reporäntan oförändrad

  Riksbanken Riksbanken lämnar som väntat räntan oförändrad på -0,5 procent och fortsätter med köp av statsobligationer enligt tidigare meddelad plan. Det meddelar banken på tisdagen.

 • Ingves oroad över hushållens skulder

  Riksbanken Svenska hushålls skuldsättning fortsätter att skapa oro och bostadsmarknaden i Sverige ser inte bra ut, konstaterar riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter.

 • Inflationen i maj 1,7 procent

  Riksbanken Konsumentprisindex för maj var 321,74 och ökade med 0,1 procent från i april. Över en tolvmånaders period, från maj 2016 till maj 2017 ökade index med 1,7 procent vilket då motsvarar inflationstakten i riket. Det framgår av ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Riksbanken Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived