Posts Tagged ‘Remium’

 • SBB listar preferensaktie

  Remium Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har ansökt om att bolagets preferensaktie tas upp för handel på Nasdaqs tillväxtmarknad First North. Beräknad första handelsdag är torsdagen 12 oktober.

 • Utser Remium som market maker

  Remium Effnetplattformen har utsett Remium som sin likviditetsgarant (e. market maker) på börsen. Det innebär Remium kommer att dagligen ställa köp- respektive säljordrar om 15 000 kronor vardera i handeln med bolagets aktier.

 • Storpost i FastPartner byter ägare

  Remium Remium mäklade på fredagseftermiddagen aktiepost om 106 211 stamaktier i FastPartner. Aktierna mäklades internt till kursen 125 kronor per aktie vilket innebär att aktiepostens värde vid mäklingstillfället uppgick till 13,3 miljoner kronor.

 • Storpost i FastPartner byter ägare

  Remium Remium mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 500 000 stamaktier i FastPartner. Det motsvarar 0,9 procent av kapital och 1 procent av rösterna i bolaget.

 • Mäklar 0,5 procent av Stendörren

  Remium Remium mäklade på tisdagsmorgonen en aktiepost om 150 000 aktier i Stendörren. Det motsvarar 0,6 procent av kapitalet i bolaget.

 • Mäklar 2,5 procent av NP3

  Remium Remium mäklade strax efter börsens öppnande på onsdagsförmiddagen en aktiepost om 1,2 miljoner aktier i NP3 Fastigheter.

 • En aktie att ha i portföljen enligt Remium

  Remium Mäklarfirman Remium rekommenderar Platzer som en långsiktig placering. Remium anser att bolagets värdering inte har hängt med resten av sektorn.

 • FastPartner-aktier för 20 miljoner byter ägare

  Remium Remium mäklade på tisdagsförmiddagen en post om 100 000 stamaktier i FastPartner. Aktierna mäklades inbördes till kursen 100,25 kronor och postens värde var således 10 miljoner kronor.

 • Mäklar Klövern-aktier för 8 miljoner

  Remium Remium har på onsdagen mäklat två större poster om sammanlagt 200 000 stamaktier i Klövern. Den första av de två, 50 000 aktier, mäklades klockan 11:45.

 • Mäklar 0,4 procent av aktierna i Tribona

  Remium Remium mäklade på onsdagsförmiddagen en post om 200 000 aktier i Tribona. Det motsvarar 0,4 procent av kapitalet i bolaget.

 • Stor ägare säljer i FastPartner

  Remium Remium mäklade på måndagseftermiddagen internt en aktiepost om 300 000 stamaktier i FastPartner, motsvarande 0,6 procent av stamaktierna i bolaget. Aktierna såldes till kursen 90 kronor och posten hade således ett värde om 27 miljoner kronor.

 • Mäklar en halv procent i Tribona

  Remium Remium mäklade på tisdagsförmiddagen en aktiepost om 0,5 procent av kapitalet i Tribona, närmare bestämt 220 000 aktier.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived