Posts Tagged ‘Regeringen’

 • Nu startar utredning om nattåg

  Regeringen Regeringen sjösätter två myndighetsuppdrag i veckan för att underlätta tågresandet till Europa och förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan.

 • Renoverar Rosenbad för halv miljard

  Regeringen Statens Fastighetsverk har gett Arcona i uppdrag att renovera regeringskvarteren Rosenbad. Kontraktet är värt 500 miljoner kronor. 

 • Förslag: Gemensam pool för nattåg i EU

  Regeringen Europaparlamentet säger ja till enklare bokningar och regeringens satsning på nattåg till övriga Europa. SJ välkomnar initiativet men varnar för betydande kostnader då bolaget i princip dragit in alla sina internationella nattåg på grund av olönsamhet.

 • “Alla detaljplaner ska finnas digitalt”

  Regeringen Samtliga detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt. Syftet är att snabba på och göra byggande enklare. Det föreslår Lantmäteriet i en rapport till regeringen.

 • Per Bolund blir ny bostadsminister

  Regeringen I den nya regeringen lämnar bostadsfrågorna näringsdepartementet och flyttas istället till finansdepartementet, under ledning av Per Bolund (MP) – något branschen initialt reagerar positivt till. Samtidigt inrättas ett nytt infrastrukturdepartement.

 • Bostäder tar plats i nya överenskommelsen

  Regeringen På fredagen nådde S, C, L och MP ett utkast till överenskommelse om att Stefan Löfven ska behålla sin statsministerpost. I överenskommelsen nämns flera punkter gällande bostadsmarknaden.

 • Investeringsstöd på 5,8 miljarder beviljat

  Regeringen Antalet beviljade investeringsstöd för hyresrätter har fördubblats enligt Boverkets senaste siffror. Totalt har nu 5,8 miljarder kronor beviljats i stöd till över 20 000 bostäder. 

 • C och L slår ifrån sig kritiken

  Regeringen Både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) ställde i veckan krav på friare hyressättning för att de ska släppa fram en socialdemokratisk regering. Nu sågar Hyresgästföreningen kravet, medan partiernas bostadspolitiska talespersoner helst tonar ned utspelet.

 • Går emot Länsstyrelsen i Uppsala

  Regeringen Regeringen upphäver Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut gällande en detaljplan i kvarteret Bredablick, Uppsala. 

 • Lagförslag mot svarthandel av kontrakt

  Regeringen Regeringen presenterar sju förslag för att komma till rätta med svarthandeln med hyreskontrakt. Bland annat föreslås att det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. 

 • Branschen: Satsa på fler utbildningsplatser

  Regeringen Staten och lärosätena måste säkerställa att tillräckligt många utbildas inom samhällsbyggnadssektorn. Öronmärkta pengar skulle göra stor skillnad, menar ansvariga på både fastighets- och byggsidan. ”Men myndighetsörat lyssnar inte på oss”, säger avdelningschefen på KTH.

 • Eriksson: Ny lag avlastar byggnämnderna

  Regeringen “Lagen som nu träder i kraft innebär att vi avlastar byggnadsnämnderna och kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi”, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

 • Tidsplaner för digitaliserad planprocess

  Regeringen Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att ta fram tidsplaner för sina respektive satsningar på digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. 

 • Förstärkt Lantmäteri i Kiruna

  Regeringen Regeringen har lagt ett förslag om cirka 120 nya statliga jobb i Kiruna som ersättning för de jobb som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Regeringen En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Bjuder in till samtal om höghastighetstågen

  Regeringen Enligt SVT nyheter är nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om förutsättningarna för höghastighetståg och bjuder in allianspartierna i ett försök att få till en bred överenskommelse.

 • Regeringen utökar byggbonusen

  Regeringen Som en del i vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Vänsterpartiet att den omdiskuterade byggbonusen till kommunerna ökas med 95 miljoner kronor under 2018. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived