Posts Tagged ‘Regeringen’

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Regeringen En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Bjuder in till samtal om höghastighetstågen

  Regeringen Enligt SVT nyheter är nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om förutsättningarna för höghastighetståg och bjuder in allianspartierna i ett försök att få till en bred överenskommelse.

 • Regeringen utökar byggbonusen

  Regeringen Som en del i vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Vänsterpartiet att den omdiskuterade byggbonusen till kommunerna ökas med 95 miljoner kronor under 2018. 

 • Nästa steg för gestaltad livsmiljö

  Regeringen I februari presenterade regeringen sin proposition för en ny arkitekturpolitik. Nu får Boverket i uppdrag att genomföra arbetet. 

 • Reformerat stöd för hyresbostäder

  Regeringen Regeringen har reformerat investeringsstödet för hyresbostäder för att öka möjligheten att bygga hyresbostäder till rimligt pris. Förslaget innehåller påbyggnadsbonus, en höjd normhyra och höjda stödnivåer.

 • Proposition för tydligare detaljplanekrav

  Regeringen Regeringen har lagt fram en proposition som föreslår förtydligande av kravet på detaljplan i plan- och bygglagen. Ändringarna ska göra det enklare att avgöra när detaljplan krävs och när den inte krävs. 

 • Svårt att koppla värdeökning till ny infrastruktur

  Regeringen I ett betänkande som överlämnats till regeringen under onsdagen konstateras att det inte är möjligt att koppla en särskild skatt på fastigheters värdeökning till följd av en infrastrukturinvestering.

 • Ändring i PBL straffar långa ledtider

  Regeringen Regeringen vill införa ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen hoppas leda till effektivare byggande. 

 • Proposition för digital planprocess

  Regeringen Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • Regeringen vill inrätta en riksarkitekt

  Regeringen På torsdagen presenterade regeringen sin proposition för politik för gestaltad livsmiljö, där man föreslår att ett nytt politiskt mål för arkitektur, form och designpolitik införs.

 • Regeringsuppdrag för nya Kiruna

  Regeringen Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för att underlätta för människor att ta sig till och från Kirunas nya centrum.

 • Vill se “ordning och reda” i branschen

  Regeringen Regeringen vill införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Organisationen Företagarna är starkt kritiska till förslaget.

 • En alltför analog byggprocess

  Regeringen Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • Ny utredning om laddinfrastruktur

  Regeringen Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas.

 • 2017: Ökad byggtakt och svajande marknad

  Regeringen Det har varit ett händelserikt 2017 sett till utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Byggtakten har ökat, statliga byggbonusar har delats ut och hyresfrågan diskuteras fortsatt intensivt. Men kanske går året ändå till historien som året då marknaden vände?

 • Nya förslag för statlig bostadsfinansiering

  Regeringen På onsdagen tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering. Bland annat föreslås statliga topplån, statliga kreditgarantier och höjda schablonbelopp för produktionskostnad. 

 • Utredare: Fängelse för svartkontrakt

  Regeringen Höj straffet för oskäliga andrahandshyror och svartkontrakt på hyresmarknaden. Det föreslår utredaren Jan Josefsson i ett betänkande om svarthandeln på hyresmarknaden som lämnades till regeringen på tisdagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived