Posts Tagged ‘Prime Living’

 • Lunds universitet stämmer Prime Living

  Prime Living Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB avseende fordringar på 3,4 miljoner kronor.

 • Prime Living får igenom nyemission

  Prime Living Prime Livings aktieägare beslutade vid en extrastämma på onsdagen att godkänna förslaget om en nyemission. Det är ett steg i rätt riktning för den pressade bostadsutvecklaren som misslyckades med sina tidigare emissionsplaner.

 • Prime Living vill sälja Dublinfastighet

  Prime Living Den problemtyngda bostadsbyggaren Prime Living har lagt ut sin utvecklingsfastighet i Dublin till försäljning för att stärka kassan.

 • Nytt nyemissionsförsök från Prime Living

  Prime Living Den problemtyngda bostadsbyggaren Prime Living föreslår återigen att aktieägarna godkänner styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 • Prime Livings nyemissionsplaner går i stöpet

  Prime Living Prime Livings förslag om att ändra bolagsordningen och bemyndiga styrelsen att emittera aktier röstades ner på årsstämman. Den hårt prövade bostadsbyggaren har tidigare aviserat planer på att emittera aktier för upp till 400 miljoner kronor.

 • Lars Wikström ny vd för Prime Living

  Prime Living Lars Wikström, som är CFO i Prime Living, tar över vd-posten i bolaget från Hans Sandén från och med idag. Wikström kommer jobba parallellt som vd och CFO.

 • Prime Livings styrelseordförande avgår

  Prime Living Peter Gustafson, styrelseordförande i Prime Living, lämnar styrelsen. Han ersätts av Tobias Lennér.

 • Prime Livings pengar räcker juni ut

  Prime Living Prime Living bedömer att rörelsekapitalet räcker juni ut om inget nytt inträffar. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

 • Prime Living lånar till usla villkor

  Prime Living Den krisande studentbostadsbyggaren Prime Living meddelar att man kommit överens med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare om att låna 39,3 miljoner kronor.

 • Prime Living räddas av gonggongen

  Prime Living Prime Living har fått godkännande från obligationsinnehavarna att skjuta på veckans räntebetalning i ett halvår. Det skriver studentbostadsbyggaren i ett pressmeddelande.

 • Prime Living vill skjuta på räntebetalning

  Prime Living Prime Living Campus Stockholm AB, ett dotterbolag till Prime Living, kommer inleda ett skriftligt förfarande för att möjliggöra nästa räntebetalning på bolagets säkerställda obligationslån ska kunna kapitaliseras.

 • Prime Livings kassa räcker en dryg månad

  Prime Living Prime Livings kassa räcker till slutet av mars som situationen ser ut i dagsläget. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen efter att har redovisat en rörelseförlust på över 400 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

 • Prime Living gör jätteförlust

  Prime Living Problemtyngda Prime Living vänder till en rörelseförlust på över 400 miljoner kronor i det fjärde kvartalet efter att resultatet tyngts av stora nedskrivningar av bolagets projekt. Samtidigt minskade kassan något trots att bolaget sålt av utvecklingsprojekt för att få in pengar.

 • CFO till Prime Living

  Prime Living Lars Wikström har utsetts till ny CFO på krisdrabbade Prime Living. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet, och har tidigare jobbat bland annat inom NCC. 

 • Prime Living dumpar underleverantörer

  Prime Living Prime Living säger upp affärsrelationen med underleverantörerna Frontman och Amtena efter en tidigare aviserad översyn av samtliga underleverantörer.

 • Roslags-Näsby växer fram

  Prime Living Efter att detaljplanen vunnit laga kraft påbörjas nu bygget av Roslags-Näsby i Täby, som ska omfatta 1 400 nya bostäder vid färdigställande. Samtidigt godkänner kommunen ett överlåtelseavtal där DGF Projektering tar över bygger av en studentskrapa från krisdrabbade Prime Living. 

 • Prime Living skjuter upp räntebetalningar

  Prime Living Prime Living meddelar på onsdagen att man fått godkännande från ägarna till ett icke säkerställt obligationslån att skjuta upp räntebetalningarna. Dessutom tillåts Prime Living att bryta mot lånevillkoren och ta upp kortfristig säkerställd finansiering.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived