Posts Tagged ‘Preferensaktier’

 • Höjvall köper preffar i Amasten

  Preferensaktier Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, köpte på fredagen 199 preferensaktier i bolaget. Aktierna köpte han för 286 kronor per aktie vilket framgår av Finansinspektionens insynsregister. Det är Höjvalls första köp av preferensaktier i Amasten sedan han tillträdde vd-posten 15 september ifjol.

 • Andra nyemissionen på mindre än en vecka

  Preferensaktier Styrelsen i ALM Equity har beslutat om en ny riktad emission av preferensaktier i bolaget. Denna gång emitterar man aktier till en grupp om färre än 150 investerare och högst handlar det om 1 798 761 nya preffar i bolaget.

 • ALM Equity emitterar preffar

  Preferensaktier ALM Equitys styrelse har beslutat att emittera 201 239 nya preferensaktier i bolaget. Det rör sig om en apportemission där ALM Equity köper loss resterande 50 procent i Svartbäcken Holding AB samt 2,5 procent i Saltsjö-Järla Holding AB.

 • Balder fimpar preffarna

  Preferensaktier Balder planerar att lösa in samtliga preferensaktier i bolaget och ersätta dem med en hybridobligation motsvarande cirka 350 miljoner euro som man avser emittera på den europeiska penningmarknaden.

 • Oscar löser in B-preffar

  Preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties godkänner att bolaget löser in de preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen i mars. Sammanlagt rör det sig om 42 072 aktier.

 • NP3 öppnar för preffar

  Preferensaktier Styrelsen för NP3 Fastigheter föreslår att bolagets stämma som går av stapeln 2 maj ändrar bolagsordningen i syfte att införa preferensaktier.

 • Sagax vill lösa in preffar

  Preferensaktier Sagax har offentliggjort ett erbjudande till sina preferensaktieägare om inlösen av aktierna. Preferensaktieägarna erbjuds erhålla antingen 1,15 stamaktier av serie D för varje preferensaktie eller en aktie av serie D samt 4 kronor kontant för varje preferensaktie.

 • Preffar utan täckning?

  Preferensaktier Ett stort antal fastighetsbolag har de senaste åren emitterat preferensaktier. Det gäller både bolag noterade på Stockholmsbörsens huvudlista och First North och vissa bolag har enbart noterat sina preffar. De har varit ett relativt populärt tillgångsslag och inte ifrågasatt i någon större grad men i och med Eniros svårigheter väcks en del frågor om hur säker en investering i en preff egentligen är. En annan viktig fråga är huruvida Eniro kommer att smitta av sig, på exempelvis fastighetsbolagens preffar?

 • Emitterar nya preffar

  Preferensaktier Genova Property Group har genomfört en riktad nyemission av 1 200 000 preferensaktier i bolaget. Emissionen sker till kursen 115 kronor per aktie och bolaget tar därmed in 138 miljoner kronor i nytt kapital.

 • Avyttrar preffar i Oscar

  Preferensaktier Staffan Persson, styrelseledamot i Oscar Properties, sålde i två olika transaktioner daterade 25 augusti och 29 augusti 9 121 preferensaktier i bolaget. Aktierna såldes i sjok om 7 274 och 1 847 aktier till kursen 248,5 respektive 247,5 kronor per akti

 • Löser in preffar

  Preferensaktier Styrelsen för Tobin Properties har beslutat att lösa in högst en miljon preferensaktier av serie A i bolaget. Det motsvarar högst hälften av utestående preffar av den serien och då inlösenskursen ligger på 110 kronor blir inlösenlikviden sammanlagt 110 miljoner kronor.

 • Emitterar fler preffar av serie B

  Preferensaktier Oscar Properties avser emittera ytterligare 50 000 preferensaktier av serie B i en nyemission som riktas till allmänheten i Sverige.

 • Styrelseordförande säljer preffar i Sagax

  Preferensaktier Styrelseordföranden i Sagax, Göran E Larsson, har i två transaktioner daterade 11 respektive 14 mars sålt 24 750 preferensaktier i bolaget via sitt bolag Eddaconsult AB.

 • Akelius tar in 2 miljarder via preffar

  Preferensaktier Akelius har emitterat 6 060 606 nya preferensaktier. Aktierna emitteras till teckningskursen 330 kronor vilket innebär att bolaget får 2 miljarder kronor i nytt kapital.

 • Kan komma att emittera preferensaktier

  Preferensaktier Kungsledens styrelse kommer på bolagets årsstämma på torsdagen att söka stämmans mandat att emittera preferensaktier.

 • Hemfosas stämma godkänner preferensaktier

  Preferensaktier Hemfosa Fastigheters extra bolagsstämma har beslutat att införa ett nytt aktieinslag, det vill säga preferenskaktier.

 • Balders preferensaktiemission fulltecknad

  Preferensaktier Balders senaste emission av preferensaktier är fulltecknad enligt ett börsmeddelande från bolaget på tisdagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived