Posts Tagged ‘PostNord’

 • Bygger åt Postnord i Göteborg

  PostNord Landvetter Logistik Center, gemensam ägt av Bockasjö och Swedavia, kommer uppföra ett nytt logistikcenter i Airport City Göteborg åt Postnord TPL. Den nya fastigheten kommer omfatta 46000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

 • Postnord tillbaka i Tomteboda

  PostNord Efter att ha lämnat Tomteboda år 2014 har nu delar av Postnords verksamheter valt att flytta tillbaka.

 • Logicenters köper av Skanska i Helsingborg

  PostNord Logicenters har tecknat avtal med Skanska om utveckling och förvärv av en ny logistikanläggning i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår till runt 240 miljoner kronor. 

 • PostNord säger upp Solna-avtal

  PostNord PostNord säger formellt upp hyresavtalet med Delarka Fastighet AB, gällande fastigheten Solna Polisen 2. 

 • Catena bygger i Katrineholm

  PostNord Catena uppför en ny logistikanläggning vid Katrineholm logistikcentrum. Den kommer att hyras ut till Postnord. 

 • Skanska bygger åt PostNord

  PostNord Skanska har fått uppdraget att utveckla en ny logistikanläggning i Helsingborg för PostNord TPL. Byggstart sker i december och driftstart beräknas till januari 2020. 

 • Catena förvärvar i Umeå

  PostNord Catena förvärvar fastigheten Lagret 1 i Umeå. Säljare är Klockarbäcken Property Investment och affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 174 miljoner kronor. 

 • Castellum hyr ut i Mölndal

  PostNord Castellum hyr ut till PostNord Sverige AB i Mölndal, i Göteborg. Inflyttning är planerad till 1 oktober 2018. 

 • Scius i nya avtal om 20 000 kvadratmeter

  PostNord Scius har tecknat hyresavtal om 20 000 kvadratmeter logistikytor med PostNord Sverige i Norrköping och Borås.

 • CBRE hyr ut i PostNords huvudkontor

  PostNord PostNord gör om på huvudkontoret och övergår till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Därmed frigörs 8 000 kvadratmeter, som CBRE fått i uppdrag att hyra ut.

 • Catena köper av PostNord i norr

  PostNord Catena förvärvar en terminalfastighet i Östersund av PostNord. Tomten omfattar 28 000 kvadratmeter och köps för 56 miljoner kronor.

 • Bockasjö bygger multiterminal i Örebro

  PostNord Bockasjö ska i samarbete med PostNord bygga en ny terminal för paketsortering i Örebro. Bygget kommer att få totalt knappt 27 000 uthyrningsbar yta.

 • Förlänger med PostNord i Haninge

  PostNord Tribona har förlängt sitt befintliga hyresavtal med PostNord, om cirka 32 000 kvadratmeter i Haninge. I samband med förlängningen bygger man också ut fastigheten med 7 000 kvadratmeter.

 • Stor uthyrning i Umeå

  PostNord CBRE Global Investors har för CBRE Nordic Property Funds räkning tecknat avtal med PostNord avseende 25 000 kvadratmeter i logistikfastigheten Lagret 1.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived