Posts Tagged ‘Platzer’

 • Lånar 400 miljoner via certifikat

  Platzer Platzer har upprättat ett certifikatsprogram och gjort en första emissionen inom ramen för programmet. Certifikat som är kortsiktiga kommersiella papper har i regel en löptid på högst 12 månader och Platzers program har ett rambelopp om 2 miljarder kronor.

 • Platzer delårsrapport k1 2017

  Platzer Fastighetsaffärer och uthyrningar tar Platzer till nya nivåer • Hyresintäkterna ökade till 251 mkr (157) • Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 % till 126 mkr • Periodens resultat uppgick till 218 mkr (15) • Fastighetsvärdet ökade till 13 730 mkr (13 615) • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 47,87 kr (45,72) • Resultat

  Platzer köper av Skanska i Göteborg

  Platzer Platzer förvärvar kontorsfastigheten Piren2 på Lindholmen i Göteborg av Skanska Fastigheter för 410 miljoner kronor.

 • Platzer köper på Skeppsbron

  Platzer Platzer har förvärvat 50 procent av fastigheten som kallas Merkurhuset på Skeppsbron på Södra Älvstranden. Säljare och fortsatt delägare är Bygg-Göta.

 • Platzer säljer i Mölndal

  Platzer Platzer har sålt två kontorsfastigheter i Mölndal/Åbro med ett fastighetsvärde om 108 miljoner kronor till L2 Fastigheter.

 • Platzer påbörjar försäljningen i Högsbo

  Platzer Just nu pågår planeringen för den nya stadsdelen Södra Änggården där det mesta i dagsläget ägs av Platzer. Totalt ska över 2 000 bostäder byggas i det gamla industriområdet – nu påbörjar bolaget försäljningen av byggrätter.

 • Storpost i Platzer byter ägare

  Platzer Carnegie mäklade på måndagsmorgonen en aktiepost om 200 000 aktier i Platzer, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 44,45 kronor per aktie och aktiepostens värde var således 8,9 miljoner kronor.

 • Adlerton Gadd säger upp sig från Platzer

  Platzer Marknadsområdeschef Charlotte Adlerton Gadd har valt att säga upp sin anställning i Platzer Fastigheter och slutar hos bolaget i juli 2017.

 • Platzer bokslutskommuniké 2016

  Platzer • Hyresintäkterna ökade till 687 mkr (589) • Förvaltningsresultatet förbättrades med 21 % till 322 mkr • Periodens resultat uppgick till 500 mkr (664) • Fastighetsvärdet ökade till 13 615 mkr (9 784) • Substansvärdet per aktie uppgick till 41,06 kr, en ökning med 11 % • Resultat per aktie uppgick till 4,92 kr (6,81)

  Kombinationsaffär ger 30 våningar i Gårda

  Platzer Platzer och NCC har tecknat en avsiktsförklaring om en kombinationsaffär i Gårda och Mölndal. I den första delen köper NCC in sig i Platzers 30-våningsprojekt i Gårda.

 • Sjöswärd från Platzer till Kungsleden

  Platzer Kungsleden skapar tre övergripande förvaltningsområden: Stockholm, Göteborg/Malmö och Mälardalen. Ulrica Sjöswärd från Platzer blir fastighetschef för nya Göteborg/Malmö.

 • Platzer-aktier för 10 miljoner byter ägare

  Platzer Danske Bank mäklade på tisdagseftermiddagen en aktiepost om 232 003 B-aktier i Platzer, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 43,5 kronor och aktiepostens värde var således 10,1 miljoner kronor.

 • Nytt område och ny chef till Platzer

  Platzer Med anledning av det bestånd som Platzer köpte för 2,8 miljarder kronor av Volvo förra året startar bolaget ett nytt marknadsområde. Ulf Lindén rekryteras som chef för det nya området.

 • 2 300 nya bostäder i Platzers nya stadsdel

  Platzer Göteborgs stads och Platzers planer på en ny stadsdel i Högsbo går vidare. Efter beslut i Byggnadsnämnden går en ny detaljplan ut på samråd, en plan som omfattar hela 2 300 nya lägenheter.

 • Platzer emitterar aktier för 718 miljoner

  Platzer Platzer Fastigheter kommer som ett led i finansieringen av köpet av Volvos fastigheter på Hisingen att emittera nya B-aktier i bolaget till ett sammanlagt värde om 718 miljoner kronor.

 • Åtta bolag vill bygga ny Göteborgsarena

  Platzer Göteborgs politiker har nått enighet i frågan om att bygga en ny multiarena i staden, en fråga som stötts och blötts i många år. Enligt Göteborgs-Posten har en bolagsgrupp bestående av hela åtta fastighets- och byggbolag bildats för att ro projektet i hamn.

 • Platzer köper portfölj värd 2,8 miljarder

  Platzer Platzer Fastigheter köper en fastighetsportfölj värd 2,8 miljarder kronor från Volco Group Real Estate. I portföljen ingår bland annat AB Volvos huvudkontor. Fastigheterna är belägna på Hisingen i Arendal, Torslanda och Säve och bedöms ha ett årligt hyresvärde om 300 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived