Posts Tagged ‘Platzer’

 • Projektutvecklingschef säljer aktier i Platzer

  Platzer Roger Sundbom, projektutvecklingschef för Platzer, sålde på måndagen knappt 4 500 aktier i bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

 • Platzer vinnare – kan dubblas enligt fondesset

  Platzer Platzer rusar på torsdagen efter att Carnegies fondförvaltare Simon Blecher pekat ut det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget som en potentiell kursdubblare i det senaste avsnittet av Börspodden, som lades ut på Soundcloud häromdagen.

 • Eric Grimlund tar plats i Platzers styrelse

  Platzer Valberedningen i Platzer föreslår att Eric Grimlund, advokat vid Landahls Advokatbyrå, tar plats i styrelsen. Han tar Cecilia Marlows plats, hon avböjer omval. 

 • Lennart Ekelund lämnar Platzer

  Platzer Efter tio år på bolaget har Lennart Ekelund sagt upp sig som CFO på Platzer Fastigheter. Han slutar i september senare i år. 

 • Platzer hyr ut i Göteborg

  Platzer Platzer hyr ut till Tele2 i det nya ländsmärket Gamlestads torg i Göteborg. Uthyrningen omfattar kontorslokaler på 2000 kvadratmeter.

 • LF Skaraborg tar plats i Platzers valberedning

  Platzer Efter att Backahill sålde lejonparten av sina aktier i Platzer har bolaget ställt den plats man har i Platzers valberedning till förfogande.

 • Stor uthyrning för Platzer i Gamlestaden

  Platzer Platzer har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Göteborgs stad avseende drygt 6 500 kvadratmeter i nybygget vid Gamlestads torg.

 • Tecknar stort hyresavtal i Gamlestaden

  Platzer Platzer har tecknat ett hyresavtal omfattande 3 000 kvadratmeter i Gamlestadens Fabriker. Ny hyresgäst är mode och e-handelsföretaget NA-KD. 

 • Nya chefer till Platzers ledningsgrupp

  Platzer HR-chef Karin Pull, marknadschef Kristina Arelis och marknadsområdeschef Mikael Dotevall tar plats i Platzers ledningsgrupp. 

 • Insider köper i Platzer

  Platzer Ulf Lindén, som är marknadsområdeschef hos Platzer och sitter i bolagets ledningsgrupp, köpte 30 oktober 4 000 B-aktier i bolaget till kursen 50,05 kronor.

 • Backahill säljer nästan allt i Platzer

  Platzer Erik Paulssons Backahill har via dotterbolag sålt hela sitt innehav av A-aktier i Platzer till Länsförsäkringar Skaraborg. Totalt rör det sig om 5 000 000 aktier varav Länsförsäkringar Skaraborg sedan säljer 20 procent, en miljon aktier, vidare till Platzers störste ägare, Ernström Kapital.

 • Platzer delårsrapport K3 2017

  Platzer  Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)  Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)  Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)  Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70 kr (45,72)  Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)  Förvärv av Piren2 på Lindholmen  Förvärv

  Platzer emitterar gröna obligationer

  Platzer Platzer gör ytterligare en grön säkerställd emission via Svensk Fastighetsfinansiering. “Det ligger i linje med det hållbarhetsfokus som vi bedriver verksamheten utifrån”, säger Lennart Ekelund.

 • Platzer tecknar slutliga försäljningsavtal

  Platzer Platzer har tecknat försäljningsavtal om totalt 1,8 miljarder kronor för byggrätter i Göteborg med Peab, Magnus Månsson Fastigheter, Hökerum Bygg och Bonava.

 • Storpost i Platzer byter ägare

  Platzer Strax efter klockan 11 på torsdagsförmiddagen internmäklade ABG Sundal Collier en halv miljon B-aktier i Platzer i ett sjok. Det motsvarar 0,4 procent av kapitalet i det Göteborgsbaserade bolaget

 • Platzer delårsrapport K2 2017

  Platzer  Hyresintäkterna ökade till 497 mkr (316)  Förvaltningsresultatet förbättrades med 71 % till 249 mkr  Periodens resultat uppgick till 432 mkr (84)  Fastighetsvärdet ökade till 13 972 mkr (13 615)  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 48,78 kr (45,72)  Resultat per aktie uppgick till 3,60 kr (0,85)  Förvärv av Piren2 på Lindholmen  Förvärv av 50

  Platzer säljer byggrätter för 1,7 miljarder

  Platzer Platzer har sålt en portfölj med bostadsbyggrätter i Södra Änggården i Göteborg till fyra olika köpare. Byggrätterna säljs via bolagsförsäljningar till ett sammanlagt underliggande värde om 1,7 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived