Posts Tagged ‘Peter Eriksson’

 • Förstärkt Lantmäteri i Kiruna

  Peter Eriksson Regeringen har lagt ett förslag om cirka 120 nya statliga jobb i Kiruna som ersättning för de jobb som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

 • Så lockas utländska anbudsgivare

  Peter Eriksson Det ska bli lättare för utländska byggaktörer att etablera sig i Sverige. På tisdagen lanserade regeringen därför en ny webbplats som presenterar svenska byggregler och villkor på engelska.

 • Branschen följer upp efter #metoo

  Peter Eriksson Bostadsminister Peter Eriksson kallade branschföreträdare till ett uppföljningsmöte med avsikt att diskutera hur branschen fortsätter arbetet med att motverka kränkningar och övergrepp på arbetsplatsen. Mötet bokades in mot bakgrund av den avsiktsförklaring som tecknades av 23 representanter i november 2017. 

 • Nordiskt samarbete kring byggregler

  Peter Eriksson Efter att de nordiska bostadsministrarna träffades i Stockholm förra veckan har man nått en överenskommelse som ska leda till mer enhetliga byggregler över de nordiska landsgränserna.

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Peter Eriksson En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Förslag om ändring i PBL

  Peter Eriksson Under torsdagen beslutade regeringen om ett förslag till nya bestämmelser avseende regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det nya förslaget innebär att regional fysisk planering blir obligatorisk i Stockholms län samt Skåne län. 

 • Nästa steg för gestaltad livsmiljö

  Peter Eriksson I februari presenterade regeringen sin proposition för en ny arkitekturpolitik. Nu får Boverket i uppdrag att genomföra arbetet. 

 • Statligt mål för fler kvinnor inom bygg

  Peter Eriksson Regeringen sätter upp ett nytt mål – att minst 25 procent av alla nyanställda inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

 • Proposition för digital planprocess

  Peter Eriksson Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • En alltför analog byggprocess

  Peter Eriksson Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • Bostadsbristen driver på svarthandeln 

  Peter Eriksson I november lämnade utredare flera förslag till regeringen om att skärpa lagstiftningen när det gäller bytesrätt, oskäliga andrahandshyror och svartkontrakt på hyresmarknaden. ”Det finns skäl för att vara tuffare och minska risken för att folk blir utnyttjade”, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

 • 2017: Ökad byggtakt och svajande marknad

  Peter Eriksson Det har varit ett händelserikt 2017 sett till utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Byggtakten har ökat, statliga byggbonusar har delats ut och hyresfrågan diskuteras fortsatt intensivt. Men kanske går året ändå till historien som året då marknaden vände?

 • 12 000 nya bostäder i Haninge

  Peter Eriksson Runt 12 000 bostäder planeras till den nya stadsdelen Hemfosa i Haninge Kommun. Ett resultat av ett nytt samarbete mellan Haninge kommun och staten. I dagsläget bor 200 personer i Hemfosa.

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Peter Eriksson Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

 • Tecknar avsiktsförklaring mot övergrepp

  Peter Eriksson Peter Eriksson har kallat till sig branschföreträdare för att kraftsamla mot kränkande behandling i spåren av #metoo. Idag tecknades en avsiktsförklaring mot övergrepp inom branschen. 

 • Peter Eriksson agerar mot kränkningar

  Peter Eriksson Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill att branschen gemensamt agerar mot kränkningar och bjuder därför in 14 olika aktörer till ett samtal den 30 november. “Som bostadsminister vill jag nu att vi gemensamt agerar för att ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp”, säger han.

 • Rekordmånga kommuner får byggbonus

  Peter Eriksson Boverket meddelade i dag, måndag, att regeringen delar ut totalt 1,8 miljarder kronor till två tredjedelar av Sveriges kommuner. Vinnare är Stockholms län som beviljas totalt 471 miljoner kronor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived