Posts Tagged ‘Peter Eriksson’

 • Peter Eriksson: “En bra utveckling stoppas”

  Peter Eriksson Investeringsstödet för hyresrätter försvinner efter årsskiftet, något som oroar Riksbyggen men inte Sveriges Byggindustrier. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger i sin tur att beslutet sätter omedelbar stopp för tusentals hyresrätter.

 • Investeringsstöd på 5,8 miljarder beviljat

  Peter Eriksson Antalet beviljade investeringsstöd för hyresrätter har fördubblats enligt Boverkets senaste siffror. Totalt har nu 5,8 miljarder kronor beviljats i stöd till över 20 000 bostäder. 

 • Bostadsministern: “Två vägar att gå”

  Peter Eriksson Bostadsbristen kostar Stockholmsregionen totalt 40 miljarder kronor per år, enligt en färsk WSP-analys. “Det finns två vägar att gå. Antingen bygger vi mer eller så inför vi social housing”, säger Peter Eriksson (MP) till Fastighetsnytt.    

 • Eriksson: Ny lag avlastar byggnämnderna

  Peter Eriksson “Lagen som nu träder i kraft innebär att vi avlastar byggnadsnämnderna och kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi”, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

 • Eriksson: “Lägenheter för hela folket”

  Peter Eriksson Investeringsstöd på totalt 3,93 miljarder kronor har resulterat i cirka 14 600 nya bostäder och antalet beviljade stöd har ökat med nästan 40 procent sedan årsskiftet, enligt Näringsdepartementet.

 • Delbetänkande för modernare byggregler

  Peter Eriksson Bostadsminister Peter Eriksson har tagit emot det andra delbetänkandet från kommittén för modernare byggregler, i syfte att främja mer resurseffektivt byggande.

 • Förstärkt Lantmäteri i Kiruna

  Peter Eriksson Regeringen har lagt ett förslag om cirka 120 nya statliga jobb i Kiruna som ersättning för de jobb som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

 • Så lockas utländska anbudsgivare

  Peter Eriksson Det ska bli lättare för utländska byggaktörer att etablera sig i Sverige. På tisdagen lanserade regeringen därför en ny webbplats som presenterar svenska byggregler och villkor på engelska.

 • Branschen följer upp efter #metoo

  Peter Eriksson Bostadsminister Peter Eriksson kallade branschföreträdare till ett uppföljningsmöte med avsikt att diskutera hur branschen fortsätter arbetet med att motverka kränkningar och övergrepp på arbetsplatsen. Mötet bokades in mot bakgrund av den avsiktsförklaring som tecknades av 23 representanter i november 2017. 

 • Nordiskt samarbete kring byggregler

  Peter Eriksson Efter att de nordiska bostadsministrarna träffades i Stockholm förra veckan har man nått en överenskommelse som ska leda till mer enhetliga byggregler över de nordiska landsgränserna.

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Peter Eriksson En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Förslag om ändring i PBL

  Peter Eriksson Under torsdagen beslutade regeringen om ett förslag till nya bestämmelser avseende regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det nya förslaget innebär att regional fysisk planering blir obligatorisk i Stockholms län samt Skåne län. 

 • Nästa steg för gestaltad livsmiljö

  Peter Eriksson I februari presenterade regeringen sin proposition för en ny arkitekturpolitik. Nu får Boverket i uppdrag att genomföra arbetet. 

 • Statligt mål för fler kvinnor inom bygg

  Peter Eriksson Regeringen sätter upp ett nytt mål – att minst 25 procent av alla nyanställda inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

 • Proposition för digital planprocess

  Peter Eriksson Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • En alltför analog byggprocess

  Peter Eriksson Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • Bostadsbristen driver på svarthandeln 

  Peter Eriksson I november lämnade utredare flera förslag till regeringen om att skärpa lagstiftningen när det gäller bytesrätt, oskäliga andrahandshyror och svartkontrakt på hyresmarknaden. ”Det finns skäl för att vara tuffare och minska risken för att folk blir utnyttjade”, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived