Posts Tagged ‘Pangea’

 • Nära transaktionsrekord i Norden

  Pangea Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden är den nästa högsta någonsin under första halvåret 2018, uppger Pangea. Investeringar av internationella köpare inom bostadssektorn har drivit utvecklingen.

 • Gävleborg i transaktionstoppen

  Pangea Vi kunde räkna till åtta fastighetsaffärer med en samlad volym precis under två miljarder i norra Sverige under årets första kvartal. Det är ungefär i nivå med första kvartalet förra året och sett över de senaste 12 månaderna ligger vi nära det historiska snittet på drygt tio miljarder.

 • Nordiska marknaden alltmer internationell

  Pangea 2017 var ett starkt år på den nordiska fastighetsmarknaden med en stor andel internationella köpare. Den trenden väntas fortsätta under 2018, enligt rapporten Pangea Property Outlook 2018.

 • 2017: Starkt år för transaktioner i Norden

  Pangea Det blev lägre siffror på den svenska transaktionsmarknaden jämfört med 2016, men det var också väntat. De stora affärerna uteblev men samtidigt har de svenska aktörerna varit aktiva i våra grannländer.

 • Rikshem avyttrar i Haparanda

  Pangea Rikshem har tecknat avtal om att avyttra sitt fastighetsbestånd på sju bostadsfastigheter i Haparanda till Fastighetsmästaren i Kiruna AB.

 • Transaktioner för 7,5 miljarder i norr

  Pangea De tre första kvartalen har bjudit på knappt 40 affärer med en volym på cirka 7,5 miljarder på transaktionsmarknaden i norra Sverige. Volymen är betydligt lägre än samma period föregående år (när Norrporten såldes), men ligger i linje med genomsnittet under de sista 10 åren.

 • Svenskar shoppar i övriga Norden

  Pangea Hittills i år har svenska investerare investerat 2,8 miljarder euro, 26,9 miljarder kronor, i övriga Norden. Det motsvarar cirka 19 procent av den totala volymen.

 • Affärer för 6,4 miljarder i norr

  Pangea Det var fortsatt god transaktionsaktivitet i norra Sverige under första halvåret 2017. Totalt noterades 34 fastighetsaffärer (över 50 miljoner) med ett samlat värde om 6,4 miljarder.

 • Het marknad året ut

  Pangea Tre olika rådgivningsföretag har nu sammanfattat och kablat ut sina siffror för transaktionsvolymen under årets första halva. Konsensus är att volymen under första kvartalet uppgick till cirka 80 miljarder kronor.

 • Skanska säljer för 850 miljoner

  Pangea Skanska har sålt tre fastigheter i Flemingsberg i Stockholm för cirka 850 miljoner kronor. Köpare är Niam.

 • Stort uppdrag för Pangea

  Pangea Pangea Property Partners fick uppdraget när huvudblocket av Karolinska sjukhuset ska säljas.

 • Hemfosa köper för en miljard

  Pangea Hemfosa Fastigheter förvärvar en portfölj i Halmstad med främst samhällsfastigheter till ett värde om 1 066 miljoner kronor. Säljare är Fem Hjärtan Holding AB.

 • Nordiska fastighetsaktier backar

  Pangea Nordiska fastighetsaktier har dalat på börsen sedan toppen i september förra året. Det är framförallt de mindre fastighetsbolagen utanför huvudlistan som har tagit en smäll, enligt Pangeas nya rapport Pangea Nordic Listed Overview.

 • Hemfosa köper för en miljard i norr

  Pangea Hemfosa förvärvar en portfölj med fem samhällsfastigheter i centrala Örnsköldsvik, till ett underliggande fastighetsvärde om 858 miljoner kronor. Dessutom förvärvas en fastighet i Uppsala för 145 miljoner kronor.

 • Lugnare i norr efter intensivt 2016

  Pangea Första kvartalet 2017 blev förhållandevis lugnt på den norrländska fastighetsmarknaden efter ett intensivt 2016. Totalt noterades elva fastighetsaffärer (över 50 miljoner) med ett samlat värde strax under två miljarder.

 • Stordalen investerar i flygplatshotell

  Pangea Nordic Choice Hotels vann kontrakten för två hotell vid Copenhagen Airport. Existerande hotellet på Copenhagen Airport byggs om och kompletteras med ett nytt Comfort Hotel.

 • Rekordår i norr när Castellum köpt och sålt

  Pangea Den stora säljaren under fjärde kvartalet var Castellum som sålde fyra olika portföljer för drygt 5,8 miljarder. Samtliga fastigheter ingick i förvärvet av Norrporten tidigare under året.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived