Posts Tagged ‘Pandox’

 • AMF ökar i Pandox

  Pandox Pensionsbolaget AMF Pension har den sista januari köpt 250 000 aktier i hotellfastighetsbolaget Pandox. Efter köpet uppgör AMF:s ägarandel i Pandox till 10,13 procent av kapitalet.

 • Pandox tar in 1,5 miljarder i nytt kapital

  Pandox I kölvattnet på den stora hotellaffären i Storbritannien där Pandox investerar 7,7 miljarder kronor väljer bolaget att genomföra en riktad nyemission om 10 miljoner aktier, motsvarande 6,3 procent av kapitalet i bolaget.

 • Köper hotellportfölj för nio miljarder

  Pandox Pandox planerade hotellförvärv i Storbritannien är nu klart. 37 hotell förvärvas där Pandox står för en majoritet av den totala köpeskillingen på drygt nio miljarder kronor. 

 • Pandox utreder stort förvärv i Storbritannien

  Pandox Pandox kommenterar medieuppgifter som gör gällande att bolaget planerar förvärva hotell i Storbritannien och Irland för hela 8 miljarder kronor. 

 • Pandox valberedning utsedd

  Pandox Pandox har som första börsnoterade fastighetsbolag offentliggjort sin valberedning för årsstämman 2018 och enligt beslut på årets stämma ska den bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den sista juli 2017.

 • Pandox-aktier för 23 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på torsdagseftermiddagen två större aktieposter i Pandox. Totalt mäklade man i de två transaktionerna 148 498 B-aktier i hotellfastighetsbolaget, varav 121 000 aktier i en transaktion.

 • Juli: Pandox förvärvar Hilton på Heathrow

  Pandox Pandox köper Hilton London Heathrow Airport för 80 miljoner pund, motsvarande cirka 865 miljoner kronor.

 • Pandox delårsrapport k1 2017

  Pandox Kvartalet januari – mars 2017 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 82 (54) MSEK. Ökningen var 14

  Kvarts miljon Pandox-aktier byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier internmäklade på tisdagen 240 567 B-aktier i Pandox i tre avslut. I samtliga avslut mäklades aktierna till en kurs på 142,80 kronor per aktie – motsvarande totalt drygt 30 miljoner kronor.

 • Pandox-aktier för 15 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på torsdagsförmiddagen 110 000 B-aktier i Pandox. Aktierna mäklades till en kurs på 137,30 kronor per aktie, motsvarande totalt drygt 15 miljoner kronor.

 • Förvaltningschef köper i Pandox

  Pandox Martin Creydt, förvaltningschef på Pandox, har den 10 mars köpt 2 800 B-aktier i hotellfastighetsbolaget. Han köpte aktierna till kursen 138 kronor per aktie och investerade således 386 400 kronor.

 • Styrelseledamot köper för 14 miljoner i Pandox

  Pandox Olof Gauslå, styrelseledamot i Pandox, har köpt 100 000 aktier i bolaget till kursen 136,61 kronor per aktie. Det innebär att han köpt aktier för 13,7 miljoner kronor.

 • Pandox bokslutskommuniké 2016

  Pandox Perioden januari – december 2016 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 787 (1 543) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 495 (1 280) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 439 (416)

  Scandic tar över åtta hotell i Norden

  Pandox Scandic Hotels har tecknat avtal med Pandox och Eiendomsspar om att ta över driften av åtta nordiska hotell. Totalt omfattar avtalet 1 708 rum i Norge, Sverige och Danmark.

 • Pandox köper hotell för 4 miljarder

  Pandox Pandox köper sju hotell i Europa av Invesco Real Estate. Köpeskillingen för de totalt 1 744 rummen uppgår till 4,1 miljarder kronor.

 • Ny chefsjurist på Pandox

  Pandox Karmen Bergholcs tillträdde på tisdagen en tjänst som chefsjurist på hotellfastighetsbolaget Pandox. Hon kommer närmast från GE Capital Real Estate.

 • Pandox-aktier för 56 miljoner mäklas

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på fredagen tre poster om 100 000 aktier var i hotellfastighetsbolaget Pandox. Samtliga poster mäklades internt, vid olika tidpunkter på dagen, och till olika kurser.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived