Posts Tagged ‘Örjan Wikforss’

 • “BIM är en process – inte ett statiskt verktyg”

  Örjan Wikforss Kommunikation är nyckeln till framgång och det är beställaren som har den i sin hand, skriver Tove Lindblad i ett nytt inlägg i debatten om BIM.

 • Debatt: “Dags att syna BIM-bluffen”

  Örjan Wikforss Steget från manuell projektering till CAD togs på bara tio år i en klassisk S-kurva för genomslag av innovationer i industrin. Men det förväntade steget från CAD till bygginformationsmodellering segar betänkligt. 

 • Regler – en effektiv uppfinning

  Örjan Wikforss Politikens förförande lockrop om regelförenkling kan få förödande effekter om de utan eftertanke förs över till olika yrkesdomäner. Och det är dessvärre just det som nu sker inom stadsplanering, arkitektur och byggande.

 • Det är inte fulheten som är problemet

  Örjan Wikforss Vi kommer alla dit förr eller senare. Till sjukhusen som nu byggs ut i rasande fart. Tyvärr är det inte ovanligt att sjukhusmiljöer lämnar mycket övrigt att önska vad gäller arkitektonisk och konstnärlig gestaltning.

 • Bostadsbyggande ja, men också hus för kultur

  Örjan Wikforss Bostadsbyggande ja, men det behövs också hus för kultur och möten som ett kitt i samhället. Hus som är allmän egendom, helt utan kommersiella biavsikter. Hus som svarar på frågan: Var ska vi ses?

 • När allmänintresset blev ett särintresse

  Örjan Wikforss Som ett mantra upprepas numera att den som inte är direkt berörd inte har anledning att lägga sig i plan- och byggfrågor. Nu är det raka rör, snabba spadar i jorden och inget onödigt krångel som gäller. Bortglömt är att bakom plan- och bygglagstiftningen ligger erfarenheterna av vad som saknades i den när man byggde snabbt och mycket förra gången.

 • Komprometterande utemiljöer för barn

  Örjan Wikforss Hela idén om den förtätade staden bygger på att alla ska kunna bo och leva där. Då kan man inte tänka bort en grupp, speciellt inte barnen.

 • Stadsarkitekt utan rätt att bestämma

  Örjan Wikforss Stockholms stad annonserar nu efter en stadsarkitekt som ska arbeta ”övergripande och strategiskt på uppdrag av förvaltningsledningen”. Stadsarkitekten rapporterar till stadsbyggnadsdirektören som bestämmer, för det kommer inte Stockholms nya stadsarkitekt att få mandat till av annonsen att döma.

 • 700 000 planetskötare

  Örjan Wikforss 700 000 bostäder på tio år behöver byggas. En unik möjlighet för en nation att bygga på nya sätt som minimerar klimatbelastningen, skapar goda livsmiljöer och bidrar till att nå de globala klimatmålen. Men i realiteten är risken för det omvända stor, menar Örjan Wikforss.

 • Lust och nytta – den röda tråden i UX Fastighet

  Örjan Wikforss När jag intervjuade panelen på Business Arena om ”UX Fastighet – när beteende, attityder och känslor formar det fysiska rummet” fäste jag mig särskilt för tre saker.

 • UX Fastighet – det var här ni hörde det första gången

  Örjan Wikforss Det är hög tid att introducera begreppet UX Fastighet. Ett index som indikerar det verkliga värdet på en fastighet.

 • Storartad arkitektur i det lilla formatet

  Örjan Wikforss Det är verkligen storartad arkitektur i det lilla formatet. Och den visar att svensk arkitektur är så mycket bättre än sitt rykte.

 • Handel ur takt med tiden

  Örjan Wikforss För oss teknikfreaks är det just i dessa dagar när sexan lanseras ett faktum att den läckraste Apple-butiken inte ligger inne i stan utan i en galleria en bit ut. Det fanns igen lämplig lokal i centrum när Apple förverkligade ett i mitt tycke helt fantastiskt koncept för mötet med sina fans.

 • Moderna Arkitekturmuseet

  Örjan Wikforss Sensommarens stora snackis är kulturministerns hårda kritik av Arkitektur- och Designcentrum och att hon sparkade dess chef bara några månader innan förordnandet gick ut.

 • Här rivs för att få luft och ljus

  Örjan Wikforss Millenienatten var klar och kall och Blasieholmen bästa tänkbara plats att invänta tolvslaget. Himlavalvet reste sig högt över oss där vi stod på kajkanten i skärgårdens innersta vik omslutna av precis hela Stockholm och med Nationalmuseum tryggt bakom ryggen. Jag hann tänka att detta är rätt plats för fest. Sen brakade det loss.

 • Medborgarförståelse i städer som växer

  Örjan Wikforss För att kunna bygga den riktigt täta staden med blandade verksamheter måste tidigare öppna ytor tas i anspråk och gles bebyggelse ersättas med tät.

 • Om hus vore bilar

  Örjan Wikforss Under så lång tid har man drömt om industriell produktion av hus. Men gång på gång har dessa företag gått i konkurs.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived