Posts Tagged ‘Obligationer’

 • Hemsö lånar upp 400 miljoner

  Obligationer Hemsö har emitterat obligationer för 400 miljoner kronor. Det rör sig om 200 miljoner kronor som har emitterats inom ramen för bolagets EMTN-program där man har möjligheten att emittera både i kronor och euro.

 • SBB lånar 600 miljoner på obligationsmarknaden

  Obligationer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har emitterat ett obligationslån om 600 miljoner kronor. Det rör sig om en bryggfinansiering och lånet är icke säkerställt. Lånet löper på 18 månader och har en ränta om Stibor 3M samt en räntemarginal på 6,25 procentenheter.

 • Lånar upp 350 miljoner

  Obligationer Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Adapta Fastigheter har emitterat en säkerställd obligation till ett nominellt belopp om 325 miljoner kronor. Obligationen som löper på 3,5 år med förfall i maj 2020 löper med en rörlig ränta om Stibor 3M plus en räntemarginal på 6,5 procentenheter.

 • Lånar upp 400 miljoner

  Obligationer SSM har emitterat ett obligationslån om 400 miljoner kronor. Lånet har en löptid om fyra år med slutligt förfall 9 maj 2020. Vidare löper lånet med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal på 8 procent.

 • Sagax lånar 300 miljoner

  Obligationer Sagax har lånat upp 300 miljoner kronor via ett icke säkerställt obligationslång på den svenska marknaden. Lånet löper på fem år med förfall 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal på 475 punkter.

 • NP3 ökar belåningen med 125 miljoner

  Obligationer NP3 Fastigheter har emitterat obligationer till ett nominellt värde om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ramen för det lån man redan har noterat på Stockholmbörsen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived