Posts Tagged ‘Obligationer’

 • Akelius emitterar 1,5 miljarder

  Obligationer Akelius har emitterat nya obligationer om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Obligationerna emitteras i två trancher, den ena om 1 miljard kronor som löper med en fast årlig kupong om 1,125 procent.

 • SBB avser emittera två obligationer

  Obligationer Nordea har av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för två nya emissioner på kapitalmarknaden, dels en hybridobligation, dels en senior icke-säkerställd obligation.

 • Maxfastigheter emitterar obligationer

  Obligationer Maxfastigheter emitterar icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

 • Akelius lånar 3 miljarder i pund

  Obligationer Akelius Residential har emitterat ett obligationslån i brittiska pund. Obligationerna är icke säkerställda och har ett nominellt belopp om 300 miljoner pund, motsvarande 3,1 miljarder kronor.

 • Sagax lånar upp 1,25 miljarder

  Obligationer Sagax har lånat upp 1,25 miljarder kronor på penningmarknaden genom att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom ramen för ett lån om 2 miljarder kronor. Lånet löper på 4,5 år med slutligt förfall i februari 2022.

 • Maxfastigheter avser emittera obligationer

  Obligationer Maxfastigheter har anlitat Arctic Securities och advokatbyrån Lindahl som rådgivare när man undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer. Bolagets mål är att inom två år utöka sin fastighetsportfölj så att den är värd 2 miljarder kronor.

 • Fastighetsbolagens aptit för obligationer växer stadigt

  Obligationer Svenska fastighetsbolag emitterade under 2016 företagsobligationer för över 50 miljarder kronor vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med 2011 då fastighetsbolagens totala emissionsvolym uppgick till 10 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som vidare säger att man ser en god chans att 2017 blir ett nytt rekordår.

 • Lånar upp 600 miljoner

  Obligationer Rutger Arnhults investmentbolag M2 Asset Management emitterade på torsdagen ett icke-säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor på den nordiska penningmarknaden.

 • Stendörren refinansierar 320 miljoner

  Obligationer Stendörren Fastigheter har emitterat att icke-säkerställt obligationslån om 360 miljoner kronor till en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 4 procentenheter.

 • Catella löser in gammal obligation

  Obligationer Catella har meddelat marknaden att man avser förtidsinlösa utestående obligationer som emitterats som en del av bolagets gamla obligationslån.

 • Hemfosa köper stort i Karlskrona

  Obligationer Hemfosa har avtalat om förvärv av 19 samhällsfastigheter i Karlskrona till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 750 miljoner kronor. Förvärvet görs i bolagsform där man köper bolaget Galliaden Holding från Nordlys AB.

 • Catella lånar halv miljard

  Obligationer Catella har i enlighet med tidigare kommunicerad avsikt emitterat ett nytt obligationslån om en halv miljard kronor. Lånet som är femårigt ingår i ett större lån med ett rambelopp om 750 miljoner kronor.

 • Catella avser låna upp 750 miljoner

  Obligationer Catella meddelade efter börsens stängning på torsdagen att man undersöker möjligheten att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor.

 • NP3 lånar 350 miljoner

  Obligationer NP3 Fastigheter har på emitterat en fyraårig icke-säkerställd obligation på den nordiska penningmarknaden. Lånet har ett nominellt belopp om 350 miljoner kronor och har slutligt förfall i april 2021.

 • Genova lånar 300 miljoner

  Obligationer Genova Property Group kommer att låna upp 300 miljoner kronor via ett obligationslån som emitterats på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 7 april.

 • Överväger emittera obligationer

  Obligationer Genova Property Group undersöker möjligheterna för en emission av icke-säkerställda obligationer på den nordiska penningmarknaden.

 • Corem lånar 500 miljoner

  Obligationer Corem Property Group har beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån som emitteras på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 24 mars.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived