Posts Tagged ‘Obligationer’

 • Lånar upp 300 miljoner på obligationsmarknaden

  Obligationer M2 Asset Management har gjort en emission av icke säkerställda obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ramen för bolagets utestående obligationslån som har en återstående löptid om 2,5 år och ett rambelopp om 1 miljard kronor.

 • SBB återköper norska obligationer

  Obligationer Samhällsbyggnadsbolagets norska dotterbolag B121 Holding har återköpt juniorobligationer till ett nominellt belopp om 130 miljoner norska kronor. De återköpta obligationerna är en del av en större emission om 390 miljoner norska kronor.

 • Sagax förtidsinlöser 550-miljoners obligation

  Obligationer Sagax kommer den 19 december att i förtid inlösa sin obligation 2014/2019 med ett utestående nominellt belopp om 550 miljoner kronor. Obligationens ordinarie förfallodatum är 18 juni 2019.

 • Hicka på kreditmarknaden

  Obligationer Den oro som präglat de finansiella marknaderna de senaste veckorna är inte isolerad till aktiemarknaden. Även kreditmarknaderna blir allt mer selektiva och avvaktande, enligt flera personer i fastighetsbranschen som Fastighetsnytt varit i kontakt med.

 • Akelius vill utöka GBP-obligation

  Obligationer Akelius Residential meddelar på tisdagen att man avser utöka sin utestående obligation i brittiska pund som har förfall i augusti 2025. Det rör sig om en icke säkerställd obligation som arrangeras av Barclays.

 • Genova lånar 200 miljoner på penningmarknaden

  Obligationer Genova Property planerar att den 18 september emittera en obligation om 200 miljoner kronor. Lånet tas upp inom bolagets befintliga ramverk som förfaller i april 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3M samt ett påslag om 5,75 procentenheter.

 • Victoria Park förtidsinlöser obligationer

  Obligationer Hyresfastighetsbolaget Victoria Park meddelar på onsdagen att man tänker förtidsinlösa ett obligationslån om 400 miljoner kronor den 3 september.

 • Willhem lånar 1,85 miljarder

  Obligationer Willhem har emitterat två obligationer om sammanlagt 1,85 miljarder kronor på den svenska penningmarknaden. Den större av de två obligationerna, 1 miljarder kronor, emitteras till en fast ränta om 0,109 procent och löper i två år.

 • Magnolia Bostad lånar 200 miljoner

  Obligationer Magnolia Bostad kommer att emittera nya icke säkerställda obligationer inom ramen för sitt obligationsprogram. Tidigare har man lånat upp 400 miljoner kronor via programmet och kommer nu att utöka med ytterligare 200 miljoner.

 • Catena lånar via SFF

  Obligationer Svensk Fastighetsfinansiering som ägs till lika delar av den så kallade Paulsson-sfärens olika noterade fastighetsbolag har emitterat obligationer om 282 miljoner kronor inom ramen för sitt lån nummer 119. Obligationslånet har en fast årlig kupong om 0,49 procent, till en effektiv ränta om 0,44 procent, och förfaller 28 februari 2020.

 • SBB köper tillbaka obligationer

  Obligationer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har återköpt obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden. Man har köpt obligationer till ett nominellt belopp om 65 miljoner kronor. Obligationerna ingick i ett större lån om vars utestående nominella belopp, inklusive de återköpta obligationerna, nu är 600 miljoner kronor.

 • Lånar 850 miljoner på kapitalmarknaden

  Obligationer Corem Property Group kommer den 1 mars att emittera ett obligationslån om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Lånet är icke säkerställt och löper i tre år med en rörlig ränta om Stibor 3M plus ett påslag om 4,35 procent.

 • Trianon emitterar 350 miljoner

  Obligationer Trianon emitterar ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt och emitteras på den nordiska marknaden. Obligationerna emitteras under en ram om total en halv miljard kronor och löper i tre år med en rörlig ränta om Stibor 3M plus en marginal om 4,5 procent.

 • Trianon in på kapitalmarknaden

  Obligationer Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon undersöker nu möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden. I det syftet har man anlitat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare.

 • Lånar 191 miljoner via SFF

  Obligationer Diös har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat upp 191 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationen emitteras under SFF:s lån 115 och är säkerställd.

 • M2 utökar obligationslån

  Obligationer M2 Asset Management utökar sitt befintliga obligationslån på 600 miljoner kronor med ytterligare 300 miljoner kronor. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med förfall den 6 juli 2020.

 • Vill refinansiera med certifikat

  Obligationer FastPartner vill ändra villkoren i sina utestående obligationer i syfte att kunna refinansiera delar av sin låneportfölj med certifikat. Det rör sig om lån hos kreditgivare som man som sagt vill kunna refinansiera kortsiktigt på kapitalmarknaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived