Posts Tagged ‘Norra Djurgårdsstaden’

 • Mer Bonnier i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Bonnier Fastigheter har fått en omfattande markanvisning i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Markanvisningen gäller tre fastigheter, bland annat i en 25 våningar hög byggnad.

 • Detaljplan för Gasverket går igenom

  Norra Djurgårdsstaden Den första detaljplanen för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden har vunnit laga kraft. Eftersom att ingen överklagade har projektet tjänat in ett år.

 • Får markreservation i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Wallenstam har fått en tidig markreservation för att utveckla kvarteren närmast Lidingöbron i Ropsten, Stockholm. Reservationen ger bolaget ensamrätt att förhandla om platsen som kan omfatta 65 000 kvadratmeter BTA med bostäder, kontor och handel.

 • Patriam och Tobin byter projekt

  Norra Djurgårdsstaden Patriam har förvärvat Tobin Properties andel i kvarteret G på Årstafältet i Stockholm. Samtidigt förvärvar Tobin Properties Patriams andel i projektet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

 • SISAB bygger skola för 416 miljoner

  Norra Djurgårdsstaden Stockholms stads kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om ett skolbygge i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget går till SISAB, med en investeringskostnad på 416 miljoner kronor.

 • Hyr ut Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Heba har genomfört två uthyrningar i Annedal samt Norra Djurgårdsstaden.

 • Första spadtaget i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Idag togs det första spadtaget för två flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden. Husen kommer att innehålla 72 hyresrätter, med planerad inflyttning hösten 2016.

 • Gasklocka blir musikhotell

  Norra Djurgårdsstaden Den mindre av de två gasklockorna av tegel i Norra Djurgårdsstaden, gasklocka 1, ska restaureras och omvandlas till ett musikhotell. I gasklockan kommer också att finnas en scen med plats för ungefär 1000 besökare.

 • Värmdö Bygg och Serneke får Uppdrag i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Värmdö Bygg, som numera ingår i Serneke koncernen, har fått i uppdrag av AB Svenska Bostäder att på totalentreprenad bygga Kvarteret Björnlandet bestående av flerfamiljshus med 158 lägenheter, lokaler och förskoleverksamhet.

 • Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Stockholmshem har utsetts till vinnare av en markanvisning i Brofästet, en kommande etapp i Norra Djurgårdsstaden.

 • SSM köper i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden SSM Holding AB har köpt fastigheten Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden av NCC. Fastigheten är cirka 2 200 kvadratmeter BTA och tanken är att den ska innehålla 45 lägenheter om 1-2 rum och kök.

 • Oscar förvärvar av Oscar

  Norra Djurgårdsstaden Oscar Properties Holding AB har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB från sitt intresseföretag Oscar Properties AB.

 • Skanska bygger åt Stockholmshem i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Skanska har slutit avtal med AB Stockholmshem om att bygga fem hus med 154 hyreslägenheter, samt garage och butikslokaler, i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 390 miljoner kronor.

 • Bygger åt Heba i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Heba har gett Skanska uppdraget att bygga 72 nya hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet mellan de två bolagen är en fortsättning av det projekteringssamarbete som inleddes förra hösten. Avtalet är värt 138 miljoner kronor.

 • Får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Einar Mattsson har markanvisats ytterligare 100 hyresrätter i etappen Brofästet, Norra Djurgårdsstaden.

 • Skola till Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden En ny skola kommer att byggas intill Ferdinand Bobergs tegelgasklockor. SISAB kommer att genomföra projektet och total projektkostnad är beräknad till 350 miljoner kronor.

 • 152 hyresrätter till Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Stockholmshem bygger 152 miljöklassade hyreslägenheter i kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived