Posts Tagged ‘Norra Djurgårdsstaden’

 • Nya hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Den första etappen av lägenheterna i kvarteret Backåkra, i Norra Djusgårdsstaden i Stockholm, hyrs nu ut. Förvaltare är Einar Mattsson. 

 • Närmare nya landmärket – gasklockan rivs

  Norra Djurgårdsstaden Rivningen av den gamla plåtglasklockan i Norra Djurgårdsstaden har påbörjats. På platsen ska Oscar Properties bygga ett lika högt, nytt hus med 320 bostäder. 

 • Vision om Värtan undertecknat

  Norra Djurgårdsstaden Sex aktörer signerade under måndagen ett visionsdokument för Värtahamnen med förhoppning om igångsättande redan nästa år.

 • Oscar köper av AFA för 700 miljoner

  Norra Djurgårdsstaden Oscar Properties förvärvar tre fastigheter i utvecklingsområdet Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm av AFA Sjukförsäkring. 200 bostäder beräknas kunna byggas på fastigheterna.

 • Vill se Sveriges högsta hus i Stockholm

  Norra Djurgårdsstaden Moderaterna i Stockholm vill se en ny stadsdel på Loudden, inom ramen för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Bland annat menar man att 10 000 nya bostäder skulle få plats – och, Sveriges högsta hus.

 • Ny projektchef för Gasverket

  Norra Djurgårdsstaden CA Fastigheter har rekryterat Patric Eriksson till en nyinrättat tjänst som projektchef främst med totalansvar för projekt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

 • Bygger skola i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, anlitar Skanska för att bygga en ny skola i Hjorthagen, i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

 • Tre aktörer utser arkitekter i Södra Värtan

  Norra Djurgårdsstaden Efter att i våras ha fått markanvisningar i Södra Värtahamnen, nästa steg i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, har Bonnier, Niam och Abacus nu utsett arkitekter för sina projekt.

 • Får arkitektuppdrag i Värtahamnen

  Norra Djurgårdsstaden Arkitema Architects har fått i uppdrag att rita ett bostadskvarter för Niam i södra Värtahamnen, en del av Norra Djurgårdsstaden.

 • Lägre gasklocka godkänd

  Norra Djurgårdsstaden Mark och miljööverdomstolen har meddelat dom gällande Oscar Properties projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden där man godkänner en förändring av detaljplanen.

 • 1 750 nya bostäder i Frihamnen – om 14 år

  Norra Djurgårdsstaden I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden ska 12 000 bostäder byggas de kommande åren. En del börjar bli färdigt, mycket är på gång – och nu inleder staden den sista delen i planeringen: Frihamnen.

 • 640 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Exploateringsnämnden i Stockholm anvisar mark för totalt 640 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden, till elva olika exploatörer. Markförsäljningarna ger staden intäkter på 1,8 miljarder kronor.

 • Får pengar för klimatsatsningar

  Norra Djurgårdsstaden Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har av Stockholms stad beviljats drygt 13 miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för olika projekt.

 • Mer Bonnier i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Bonnier Fastigheter har fått en omfattande markanvisning i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Markanvisningen gäller tre fastigheter, bland annat i en 25 våningar hög byggnad.

 • Detaljplan för Gasverket går igenom

  Norra Djurgårdsstaden Den första detaljplanen för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden har vunnit laga kraft. Eftersom att ingen överklagade har projektet tjänat in ett år.

 • Får markreservation i Norra Djurgårdsstaden

  Norra Djurgårdsstaden Wallenstam har fått en tidig markreservation för att utveckla kvarteren närmast Lidingöbron i Ropsten, Stockholm. Reservationen ger bolaget ensamrätt att förhandla om platsen som kan omfatta 65 000 kvadratmeter BTA med bostäder, kontor och handel.

 • Patriam och Tobin byter projekt

  Norra Djurgårdsstaden Patriam har förvärvat Tobin Properties andel i kvarteret G på Årstafältet i Stockholm. Samtidigt förvärvar Tobin Properties Patriams andel i projektet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived