Posts Tagged ‘Nordea’

 • SBB överväger nya hybridobligationer

  Nordea Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat.

 • Två storposter i Hemfosa mäklade

  Nordea Två större aktieposter i Hemfosa bytte ägare på tisdagen. Strax före klockan halvfem på eftermiddagen mäklade Nordea en post om 156 021 stamaktie till kursen 99,55 kronor och cirka en timme tidigare hade SEB mäklat 150 000 aktier till samma kurs.

 • SBB avser emittera två obligationer

  Nordea Nordea har av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för två nya emissioner på kapitalmarknaden, dels en hybridobligation, dels en senior icke-säkerställd obligation.

 • Castellum-aktier för 53 miljoner byter ägare

  Nordea Nordea mäklade på tisdagseftermiddagen två större aktieposter i Castellum. Klockan 13:30 bytte 170 000 aktier till kursen 126,2 kronor och 25 minuter senare mäklade man ytterligare 250 000 aktier till samma kurs.

 • Mäklar Bonava-aktier för 16 miljoner

  Nordea Nordea mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Bonava. Det motsvarar 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Catella avser låna upp 750 miljoner

  Nordea Catella meddelade efter börsens stängning på torsdagen att man undersöker möjligheten att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor.

 • Hemfosa lånar 250 miljoner

  Nordea Hemfosa Fastigheter har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor. Obligationen emitteras inom ett befintligt ramverk om 1 miljard kronor och det är nu fullt utnyttjat.

 • Storpost i Bonava mäklas för 65 miljoner

  Nordea Nordea mäklade på torsdagen en aktiepost om 450 000 B-aktier i Bonava, motsvarande 0,5 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 144,4 kronor per aktie och aktiepostens värde var således 65 miljoner kronor.

 • SBB lånar 1 miljard

  Nordea SBB i Norden, som tidigare hette Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor. Lånet som är garanterat löper i tre år med en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 6 procentenheter.

 • Mäklar storpost i JM långt under marknadskurs

  Nordea Nordea mäklade på måndagsmorgonen, innan börsens öppning, en aktiepost om 201 700 aktier i JM, motsvarande 0,3 procent av kapitalet i byggbolaget.

 • Flera storposter i Coor byter ägare

  Nordea Carnegie och Nordea har på onsdagen mäklat flera stora aktieposter i FM-bolaget Coor. Totalt rör det sig om 900 000 aktier som mäklats i fem transaktioner om sjok i intervallet 100 000 till 350 000 aktier.

 • Fabege-aktier för 42 miljoner byter ägare

  Nordea ABG Sundal Collier mäklade på måndagsförmiddagen en aktiepost om 200 000 aktier i Fabege, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 139,9 kronor per aktie och aktiepostens värde var således 27,8 miljoner kronor.

 • Mäklar Kungsleden-aktier för 11 miljoner

  Nordea Nordea mäklade på fredagsförmiddagen en aktiepost om 200 000 aktier i Kungsleden, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 54 kronor varför aktiepostens värde var 10,8 miljoner kronor.

 • Stora poster i Platzer byter ägare

  Nordea Nordea har på torsdagsförmiddagen internmäklat två större aktieposter om 125 000 respektive 100 000 B-aktier i Platzer Fastigheter. Posterna mäklades med elva minuters mellanrum och båda till kursen 50,375 kronor.

 • Mäklar storpost i Platzer

  Nordea Nordea mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 200 000 B-aktier i Platzer Fastigheter, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i det Göteborgsbaserade bolaget.

 • Mäklar 100 000 Kungsleden-aktier

  Nordea Nordea var på måndagen vid lunchtid vid båda sidor bordet när en aktiepost om 100 000 aktier i Kungsleden, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget bytte ägare.

 • Hyr ut 7000 kvm i Kista Entré

  Nordea Vasakronan har tecknat ett avtal om uthyrning av 7 000 kvadratmeter i fastigheten Kista Entré i centrala Kista. Hyresgäst är Nordea.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived