Posts Tagged ‘Nordea’

 • Nordea säljer danskt bolåneinstitut

  Nordea Nordea säljer tillsammans med övriga ägare alla aktier i det danska bolåneinstitutet LR Realkredit. Köpare är Nykredit. 

 • NCC gör stor uthyrning till Nordea

  Nordea NCC har tecknat ett femton år långt hyresavtal med Nordea i Århus, Danmark. Avtalet gäller 8 500 kvadratmeter. 

 • Viskaholm fullt uthyrd

  Nordea Nordea blir ny hyresgäst i Viskaholm i Borås och i samband med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd. Övriga hyresgäster inkluderar Riksbyggen, AB Bostäder i Borås, Ikkab, Bengt Dahlgren, Tengbom och Adwise Media. 

 • “För bra ordning i de offentliga finanserna”

  Nordea Även om det fortsatt går bra för Sverige och svensk ekonomi, går vi en avmattning till mötes. Och det kommer inte att hjälpas av en svag regering som inte kan genomföra några reformer. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth, som talade på Stora Näringslivsdagen i Västerås på måndagen.

 • Köper Nordeas danska förvaltningsbolag

  Nordea Danska fastighetsförvaltaren Deas As har förvärvat Nordeas förvaltningsverksamhet i Danmark Nordea Ejendomme som förvaltar en portfölj omfattande 2 700 kontors- och logistikavtal med cirka 1 150 hyresgäster.

 • Storbanker får böter för kreditbetyg

  Nordea De svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank, samt Danske Bank, bötfälls av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) för att ha utfärdat kreditbetyg utan erforderliga tillstånd.

 • “Finansinspektionens inverkan på marknaden är överdriven” 

  Nordea Många har beskyllt Finansinspektionens amorteringskrav för att sänka bostadspriserna och skjuta bostadsproduktionen i sank. Men effekten är överskattad att döma av kommentarer från ett par experter som Fastighetsnytt talat med.

 • SBB överväger nya hybridobligationer

  Nordea Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat.

 • Två storposter i Hemfosa mäklade

  Nordea Två större aktieposter i Hemfosa bytte ägare på tisdagen. Strax före klockan halvfem på eftermiddagen mäklade Nordea en post om 156 021 stamaktie till kursen 99,55 kronor och cirka en timme tidigare hade SEB mäklat 150 000 aktier till samma kurs.

 • SBB avser emittera två obligationer

  Nordea Nordea har av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för två nya emissioner på kapitalmarknaden, dels en hybridobligation, dels en senior icke-säkerställd obligation.

 • Castellum-aktier för 53 miljoner byter ägare

  Nordea Nordea mäklade på tisdagseftermiddagen två större aktieposter i Castellum. Klockan 13:30 bytte 170 000 aktier till kursen 126,2 kronor och 25 minuter senare mäklade man ytterligare 250 000 aktier till samma kurs.

 • Mäklar Bonava-aktier för 16 miljoner

  Nordea Nordea mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Bonava. Det motsvarar 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Catella avser låna upp 750 miljoner

  Nordea Catella meddelade efter börsens stängning på torsdagen att man undersöker möjligheten att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor.

 • Hemfosa lånar 250 miljoner

  Nordea Hemfosa Fastigheter har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor. Obligationen emitteras inom ett befintligt ramverk om 1 miljard kronor och det är nu fullt utnyttjat.

 • Storpost i Bonava mäklas för 65 miljoner

  Nordea Nordea mäklade på torsdagen en aktiepost om 450 000 B-aktier i Bonava, motsvarande 0,5 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 144,4 kronor per aktie och aktiepostens värde var således 65 miljoner kronor.

 • SBB lånar 1 miljard

  Nordea SBB i Norden, som tidigare hette Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor. Lånet som är garanterat löper i tre år med en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 6 procentenheter.

 • Mäklar storpost i JM långt under marknadskurs

  Nordea Nordea mäklade på måndagsmorgonen, innan börsens öppning, en aktiepost om 201 700 aktier i JM, motsvarande 0,3 procent av kapitalet i byggbolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived