Posts Tagged ‘Newsec’

 • CBRE anställer Helén Silverstolpe

  Newsec CBRE rekryterar Helén Silverstolpe. Hon kommer närmast från Newsec där hon arbetat som Head of Corporate Real Estate.

 • Hyresgäster förlänger i WTC

  Newsec Newsec har för Alectas räkning omförhandlat hyresavtal avseende cirka 5 000 kvadratmeter i World Trade Center. Hyresavtalen löper över minst fem år.

 • First Newsec Asset Management blir helägt

  Newsec Newsec har förvärvat resterande 49 procent av aktierna i First Newsec Asset Management. Det numera helägda bolaget grundades 2010 genom ett så kallat joint venture mellan First Securities och Newsec.

 • Barclay chef för nytt affärsområde

  Newsec Max Barclay har utsetts till chef för det nybildade affärsområdet Newsec Corporate Solutions.

 • Stabil transaktionsmarknad

  Newsec Under det första halvåret 2012 var den svenska transaktionsvolymen, trots finansieringsproblematiken, högre än under motsvarande period 2011. Newsec bedömer att transaktionsvolymen 2012 blir i linje med 2011, cirka 85 miljarder.

 • Newsec tecknar nytt avtal med Alecta

  Newsec Newsec Asset Management har fått förnyat förtroende att förvalta tjänstepensionsbolaget Alectas svenska fastighetsbestånd.

 • Henrik Granström blir Newsecs nya vd

  Newsec Henrik Granström tillträder den 1 juli tjänsten som vd för Newsec och ersätter Urban Edenström som styrt bolaget under våren.

 • Fortin hyr ut 7 400 kvadratmeter i Kista

  Newsec IT företaget Fujitsu förlägger sitt Nordenkontor i i Kista där man kommer att hyra 7 400 kvadratmeter i Fortins fastighet, Färöarna 1.

 • Niam förnyar med Trygg-Hansa

  Newsec Niam har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal om cirka 5 000 kvadratmeter med Trygg-Hansa Försäkrings AB i fastigheten Kronan 10 i centrala Malmö.

 • Lerstenen köper Umestans företagspark

  Newsec Umeå kommun avyttrar Umestans företagspark. Köparen, fastighetsbolaget Lerstenen tillsammans med investerare, betalar 470 miljoner kronor.

 • Alecta hyr ut i Skravelberget

  Newsec Newsec har för Alectas räkning tecknat ett femårigt hyresavtal avseende en lokal i fastigheten Skravelberget Större 19 på Östermalm i Stockholm. Hyresgäst är Wide narrow Intelligence.

 • Alecta hyr ut på Östermalm

  Newsec Newsec har för Alectas räkning tecknat ett hyresavtal med förvaltningsbolaget Creades i fastigheten Skravelberget Större 19 på Östermalm i Stockholm.

 • Stort uppdrag för Newsec

  Newsec Newsec Asset Management i Finland har fått i uppdrag att från och med 1 juli förvalta fastigheter belägna i hela Finland med en total yta om cirka 700 000 kvadratmeter.

 • Newsec värvar verksamhet och personal från DTZ

  Newsec Rosengren & Co samt sex personer, som tidigare verkat inom DTZ Näringsliv i Stockholm, byter varumärke till Newsec och bildar verksamheten Newsec Investment där Anders Thorell tillträder som vd.

 • Hyresbostäder i Växjö säljer 668 lägenheter

  Newsec Hyresbostäder i Växjö AB avyttrar fastigheterna Mjärden 1 och Hov Dalbogård 3 och 4. Köpare är Södra Fisken Fastighets AB

 • Swedavia köper fastigheter för 1,7 miljarder

  Newsec SAS avyttrar sex separata byggnader till Swedavia Real Estate. Köpeskillingen uppgår 1 775 miljoner kronor.

 • Stabila kassaflöden och högre avkastningskrav skapar vinnare

  Newsec Lokal tillväxt och en global låg räntenivå fortsätter att skapa goda förutsättningar för den svenska fastighetsmarknaden. Det framgår av Newsecs makroekonomiska långtidsprognos.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived