Posts Tagged ‘MTN’

 • Specialfastigheter issues 20-year bond

  MTN Specialfastigheter, one of the most prominent issuers of corporate bonds in the Swedish money market, has issued a new bond with a nominal value of 300 million SEK.

 • Hufvudstaden borrows 0,5 billion SEK

  MTN Hufvudstaden has, within its Medium Term Note-programme, issued bonds with total a nominal value of 500 million SEK. The loan will come to maturity in five years and carries a fixed rate of 1,24 per cent per annum.

 • Hufvudstaden emitterar obligation om 500 miljoner

  MTN Hufvudstaden har under sitt MTN-program emitterat ett obligationslån om 500 miljoner kronor. Lånet förfaller om fem år.

 • Magnolia Bostad lånar 500 miljoner

  MTN Magnolia Bostad har emitterat en ny obligation om en halv miljard kronor. Lånet är icke säkerställt och emitteras inom ett ramverk som uppgår till 700 miljoner kronor.

 • Kungsleden utökar MTN-program med 3 miljarder

  MTN Kungsleden kommer att utöka sitt MTN-program från dagens rambelopp om 5 miljarder kronor till ett rambelopp om 8 miljarder kronor. Det innebär att man kan låna upp ytterligare 3 miljarder via icke-säkerställda obligationer.

 • Wihlborgs lånar 325 miljoner för refinansiering

  MTN Wihlborgs har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor. Lånet som emitteras inom ramen för Wihlborgs MTN-program löper i tre år med slutligt förfall 8 mars 2021. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 105 punkter.

 • Intea lånar halv miljard på kapitalmarknaden

  MTN Samhällsfastighetsbolaget Intea Fastigheter har emitterat en tvåårig fastränteobligation om 500 miljoner kronor. Obligationen löper med en fast ränta om 0,7 procent.

 • Klövern emitterar 1,5 miljarder

  MTN Klövern har emitterat en obligation om 1,5 miljarder kronor. Obligationen som är icke-säkerställd emitteras inom ett rambelopp om 2,5 miljarder. Den löper över tre år med slutligt förfall i februari 2021.

 • Stendörren emitterar 350 miljoner

  MTN First North-listade Stendörren Fastigheter har emitterat icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor under ramen för sitt MTN-program.

 • Wallenstam emitterar 400 miljoner

  MTN Wallenstam har emitterat icke säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Obligationerna har en löptid om två år.

 • Kungsleden refinansierar bankskuld

  MTN Kungsleden har emitterat två obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor. Den större av de två, 600 miljoner kronor, har en fast ränta motsvarande swapräntan på 1,5 år plus en marginal om 1,2 procent.

 • Jernhusen lånar 300 miljoner

  MTN Jernhusen har, inom ramen för sitt MTN-program, emitterat en obligation om 300 miljoner kronor. Lånet löper på tre år och har en fast ränta om 0,3 procent.

 • Wallenstam lånar 1,75 miljarder

  MTN Wallenstam har gjort sin första obligationsemission inom ramen för det MTN-program man lanserade nyligen. Totalt emitterar man 1,75 miljarder kronor i tre olika lån varav det största, 850 miljoner kronor löper i tre år med en fast ränta om 0,875 procent.

 • Klövern lånar 850 miljoner

  MTN Klövern har emitterat en säkerställd obligation om 850 miljoner kronor inom ramen för sitt nyetablerade MTN-program. Emissionen är den första under MTN-programmet som har ett rambelopp om 10 miljarder kronor.

 • Wallenstam lanserar MTN-program

  MTN Wallenstam har etablerat ett MTN-program med en låneram om 5 miljarder kronor. Programmet möjliggör för bolaget att emittera obligatoner på den svenska kapitalmarknaden. Ledarbank för MTN-programmet är Handelsbanken.

 • Kungsleden lånar 1,35 miljarder

  MTN Kungsleden har emitterat två obligationer till ett sammanlagt värde om 1 350 miljoner kronor. Emissionerna sker inom ramen för bolagets nyupprättade MTN-program. Likviden från emissionen kommer att användas för refinansiering av säkerställd kortsiktig bankfinansiering.

 • Willhem lånar 200 miljoner

  MTN Willhem har emitterat en obligation med ett nominellt värde om 200 miljoner kronor under sitt MTN-program. Emissionsdag är 13 september och obligationen är tvåårig.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived