Posts Tagged ‘MTN’

 • Wihlborgs lånar 325 miljoner för refinansiering

  MTN Wihlborgs har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor. Lånet som emitteras inom ramen för Wihlborgs MTN-program löper i tre år med slutligt förfall 8 mars 2021. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 105 punkter.

 • Intea lånar halv miljard på kapitalmarknaden

  MTN Samhällsfastighetsbolaget Intea Fastigheter har emitterat en tvåårig fastränteobligation om 500 miljoner kronor. Obligationen löper med en fast ränta om 0,7 procent.

 • Klövern emitterar 1,5 miljarder

  MTN Klövern har emitterat en obligation om 1,5 miljarder kronor. Obligationen som är icke-säkerställd emitteras inom ett rambelopp om 2,5 miljarder. Den löper över tre år med slutligt förfall i februari 2021.

 • Stendörren emitterar 350 miljoner

  MTN First North-listade Stendörren Fastigheter har emitterat icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor under ramen för sitt MTN-program.

 • Wallenstam emitterar 400 miljoner

  MTN Wallenstam har emitterat icke säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Obligationerna har en löptid om två år.

 • Kungsleden refinansierar bankskuld

  MTN Kungsleden har emitterat två obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor. Den större av de två, 600 miljoner kronor, har en fast ränta motsvarande swapräntan på 1,5 år plus en marginal om 1,2 procent.

 • Jernhusen lånar 300 miljoner

  MTN Jernhusen har, inom ramen för sitt MTN-program, emitterat en obligation om 300 miljoner kronor. Lånet löper på tre år och har en fast ränta om 0,3 procent.

 • Wallenstam lånar 1,75 miljarder

  MTN Wallenstam har gjort sin första obligationsemission inom ramen för det MTN-program man lanserade nyligen. Totalt emitterar man 1,75 miljarder kronor i tre olika lån varav det största, 850 miljoner kronor löper i tre år med en fast ränta om 0,875 procent.

 • Klövern lånar 850 miljoner

  MTN Klövern har emitterat en säkerställd obligation om 850 miljoner kronor inom ramen för sitt nyetablerade MTN-program. Emissionen är den första under MTN-programmet som har ett rambelopp om 10 miljarder kronor.

 • Wallenstam lanserar MTN-program

  MTN Wallenstam har etablerat ett MTN-program med en låneram om 5 miljarder kronor. Programmet möjliggör för bolaget att emittera obligatoner på den svenska kapitalmarknaden. Ledarbank för MTN-programmet är Handelsbanken.

 • Kungsleden lånar 1,35 miljarder

  MTN Kungsleden har emitterat två obligationer till ett sammanlagt värde om 1 350 miljoner kronor. Emissionerna sker inom ramen för bolagets nyupprättade MTN-program. Likviden från emissionen kommer att användas för refinansiering av säkerställd kortsiktig bankfinansiering.

 • Willhem lånar 200 miljoner

  MTN Willhem har emitterat en obligation med ett nominellt värde om 200 miljoner kronor under sitt MTN-program. Emissionsdag är 13 september och obligationen är tvåårig.

 • Willhem lånar i Norge

  MTN Willhem har emitterat en obligation om 1 miljard norska kronor under sitt befintliga MTN-program. Emissionsdagen är 13 september och obligationen som är icke säkerställd löper på tio år med fast ränta om 2,87 procent i norska kronor.

 • Klövern öppnar låneram på 10 miljarder

  MTN Klövern kommer att upprätta ett säkerställt MTN-program om 10 miljarder kronor under hösten. Man har utsett Nordea och Swedbank till emissionsinstituet och arrangörer för programmet.

 • Jernhusen ersätter kort finansiering

  MTN Jernhusen har emitterat obligationer för 550 miljoner kronor i två trancher inom ramen för sitt MTN-program. Lånet emitteradestill överkurs som motsvarar en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 0,56 procentenheter i fem år.

 • Akelius planerar emission i pund

  MTN Akelius avser emittera en ny obligation i brittiska pund. Lånet ska ha en löptid om åtta till tolv år och kommer att emitteras under bolagets befintliga europeiska obligationsprogram.

 • Emitterar 400 miljoner i nya obligationer

  MTN Heimstaden kommer att genomföra emission av icke säkerställda obligationer på den nordiska penningmarknaden. Emissionen om 400 miljoner kronor ske under bolagets befintliga MTN-program under vilket man redan emitterat 850 miljoner kronor i maj 2017.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived