Posts Tagged ‘Markku Rummukainen’

  • Ny huvudsekreterare i Formas

    Markku Rummukainen Forskningsrådet Formas har utsett Markku Rummukainen till ny huvudsekreterare. Han är professor i miljö- och klimatforskning, klimatrådgivare och Sverige kontakt med FN:s klimatpanel IPCC.

  • Det är bråttom med framtiden

    Markku Rummukainen För att byggnadssektorn ska vara anpassad till klimatets förändring, behöver hänsyn tas till ändrade risker förknippade med skyfall, andra översvämningar, värmeböljor och så vidare. Dessutom måste man ta med i beräkningen att det som byggs nytt läggs i ett befintligt stadslandskap, och tillsammans med annan infrastruktur. Vid nybyggnation påverkas man därför även av andras klimatlösningar.

  • Lång väg att gå även efter Paris

    Markku Rummukainen I december träffas världens länder för en ny rond klimatförhandlingar. Vägen har kantats av många årliga och andra möten sedan förhandlingarnas första omgång i Berlin år 1995. Mycket har sagts, många ord manglats och en del åstadkommits i form av långsiktiga mål, klimatfinansiering, tekniköverföring, anpassning, rapportering och en hel drös andra frågor som ingår. Men det kvarstår mycket på agendan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived