Posts Tagged ‘Mark- och miljööverdomstolen’

 • Bygget av Västlänken kan påbörjas

  Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljööverdomstolen beslutar att bygget av den omdebatterade Västlänken får påbörjas, utan att behöva vänta in laga kraft i de domar som ännu återstår. Därmed kan bygget påbörjas direkt. 

 • Nacka tvistar vidare för nya bostäder

  Mark- och miljööverdomstolen Nacka kommuns rättsliga strid för 2 000 nya bostäder på Bergs gård, där Cirkle K har sin oljedepå, går vidare. Kommunen har nu fått prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen.

 • Upphäver dom för 140 bostäder

  Mark- och miljööverdomstolen Aros Bostad påbörjar bygget av 140 nya bostäder på Gärdet i Stockholm, efter att Mark- och miljööverdomstolen upphävt en tidigare dom.

 • Grönt ljus för nytt universitetsområde

  Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljödomstolen har idag godkänt den nya detaljplanen för det planerade universitetsområdet Albano.

 • Klartecken för nya bostäder i Sollentuna

  Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljööverdomstolen har avslagit prövningstillstånd för ett överklagande om detaljplan för ett område i Silverdal i Sollentuna. Överklagandet berörde bland annat fastigheterna Malajen 1, Manskapet 1 och Markören som ALM Equity förvärvade i december 2013.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived