Posts Tagged ‘Malmö stad’

 • Fler bostäder i Oxie

  Malmö stad Brinova förvärvar fastigheten Oxievång 7 i centrala Oxie av Malmö stad. Affären omfattar totalt 4 475 kvadratmeter BTA och gällande detaljplan ger bolaget möjlighet att bygga 50 nya bostäder.

 • Wihlborgs hyr ut till Malmö stad

  Malmö stad Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Malmö Stad som hyr 8 200 kvadratmeter i fastigheten Elefanten 40 i centrala Malmö. Lokalerna kommer att inkvartera stadens hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning.

 • ICA Fastigheter tilldelas markreservation i Malmö

  Malmö stad ICA Fastigheter har tilldelats en markreservation av Malmö stad. Beslutet fattades av Malmö stads tekniska nämnd under tisdagen. 

 • Nytt arkitekturprogram i Malmö

  Malmö stad Under torsdagen antog kommunfullmäktige i Malmö stad programmet Arkitekturstaden Malmö. Arkitekturprogrammet siktar på vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. 

 • IKEA etablerar logistik i Malmö

  Malmö stad IKEA kommer att uppföra en byggnad för logistik och e-handelslösningar i Malmö Industrial Park, Norra Hamnen. Detta efter att tekniska nämnden godkänt ett markanvisningsavtal. 

 • Malmö stad förlorar tvist med Skånepantern

  Malmö stad Under fredagen presenterade Mark- och miljödomstolen sin dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern. Malmö stad ska ersätta fastighetsbolaget med drygt 3 miljoner kronor.

 • Nyréns utvecklar jämställda platser

  Malmö stad Nyréns Arkitektkontor har sedan 2016 arbetat med projektet Equalizer som går ut på att undersöka hur offentliga platser kan bli mer jämställda. I dagsläget har projektet kommit halvvägs och startat implementering av en ny metod med så kallade “störningar”. 

 • Skanska bygger i Västra Hamnen

  Malmö stad Malmö stads tekniska nämnd klubbade på tisdagen igenom försäljningen av en fastighet i Västra Hamnen för över 29 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. 

 • Rekordhögt bostadsbyggande i Malmö

  Malmö stad Malmö stad slog rekord i bostadsbyggandet under 2017. Siffrorna från det gångna året visar på byggstart av runt 4300 bostäder och att närmare 2600 bostäder stod klara för inflyttning.

 • 850 nya bostäder i Hyllie

  Malmö stad Programmet ‘Markanvisning Hyllie 2017’ togs fram under hösten med ambitionen att tilldela markreservationer för byggandet av 850 bostäder och två parkeringshus. Nu har 16 aktörer valts ut från de 40-tal intresseanmälningar som kommit in.

 • Malmö stad köper mark i Varvsstaden

  Malmö stad Malmö stad har tecknat ett ramavtal och ett köpeavtal med privata bolaget Varvsstaden AB gällande fastigheten Hamnen 21:149. Fastigheten utgör lejonparten av det område som numera kallas för Varvsstaden.

 • Wihlborgs hyr ut i centrala Malmö

  Malmö stad Wihlborgs har tecknat ett nioårigt hyresavtal med Malmö stad om ytterligare 1 700 kvadratmeter i fastigheten Nora 11 på Drottninggatan i Malmö.

 • Malmö säljer mark för 137 miljoner

  Malmö stad Skanska har köpt mark av Malmö stad på Universitetsholmen, för att bygga 180 bostäder och 1 200 arbetsplatser. Köpeskillingen uppgår till 137 miljoner kronor.

 • Lustgården får markanvisning i Hyllie

  Malmö stad Tekniska nämnden i Malmö stad godkände idag ett markförsäljningsavtal för uppförandet av 89 bostäder i Hyllie, Malmö. Det är Lustgården som därmed utökar sitt byggande i området till totalt 171 lägenheter.

 • Vasakronan bygger i Hyllie

  Malmö stad Vasakronan har köpt mark av Malmö stad för uppförandet av Hyllie Connect. Tekniska nämnden godkände på onsdagen avtalet om markförsäljningen för en köpeskilling på drygt 49,5 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived