Posts Tagged ‘Magnolia bostad’

 • Aktien har fallit med 70 procent

  Magnolia bostad Stockholmsbörsens bostadsutvecklingsbolag har sett sina aktiekurser falla brant i takt med den växande oron på bostadsmarknaden. Värst drabbade av alla är Tobin Properties vars aktie har fallit med 70 procent hittills i år.

 • Styrelseledamot tankar Magnolia Bostad

  Magnolia bostad Styrelseledamoten Viveka Ekberg har den 27 oktober köpt 5 600 aktier i Magnolia Bostad. Förvärvet gör hon via sitt bolag Marmot Förvaltning AB och aktierna är köpta till kursen 61,5 kronor.

 • Magnolia tecknar avtal värt 2 miljarder

  Magnolia bostad Magnolia Bostad har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Consto AB, avseende tio kommande bostadsprojekt omfattande 2 000 bostäder. Kontraktsvärdet uppgår till 2 miljarder kronor.

 • Storägare köper aktier i Magnolia Bostad för 800 000

  Magnolia bostad Holdingbolaget Vincero Fastigheter 2 köpte dagarna 17 och 18 augusti sammanlagt 9 500 aktier i Magnolia Bostad. Aktierna köpte man i sex olika transaktioner i storleksintervallet 500 till 3 000 aktier och aktiekurserna i transaktionerna 81 till 83,75 kronor.

 • Holmström köper fler aktier i Magnolia Bostad

  Magnolia bostad Fredrik Holmström, huvudägare och styrelseordförande i Magnolia Bostad, köpte dagarna 16-18 augusti sammanlagt 20 000 stamaktier i bolaget. Aktierna köpte han i tre sjok varav det minsta var 5 000 aktier och det största 8 651 aktier.

 • Magnolia Bostad delårsrapport K2 2017

  Magnolia bostad Nettoomsättning ökade till 790 mkr (434). Rörelseresultatet uppgick till 126 mkr (116). Periodens resultat uppgick till 101 mkr (86). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 1,64 kr per aktie (1,72). Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av cirka 3 075 bedömda byggrätter (1 810) och antalet sålda bostäder under

  Genova rekryterar till ledningsgruppen

  Magnolia bostad Genova Property Group har rekryterat Myr Ullhammar och Erika Kveldstad till seniora befattningar och båda tar plats i bolagets ledningsgrupp.

 • Uppsala-projekt först ut i stort ramavtal

  Magnolia bostad Magnolia Bostad och Slättö har ett ramavtal som innebär att Slättö kommer att förvärva projekt för minst 5 miljarder kronor de kommande åren. Nu säljs det första projektet inom avtalet.

 • NCC bygger Magnolias Senapsfabrik

  Magnolia bostad Magnolia Bostad har tecknat avtal med NCC om att bygga 644 nya lägenheter i projektet som kallas Senapsfabriken i centrala Uppsala. Ordervärdet uppgår till 650 miljoner kronor.

 • Nytt hotell med skybar

  Magnolia bostad Tekniska nämnden i Lund gav på onsdagen Brunnshögsprojektet i uppdrag att förhandla om markförsäljning till Magnolia Bostad.

 • Linda Wiman till Magnolias ledningsgrupp

  Magnolia bostad Magnolia Bostad rekryterar fem nya medarbetare. En av dem är Linda Wiman som efter sommaren blir chef för affärsområdesutveckling, och tar plats i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från JM, där hon varit försäljningschef i Stockholm.

 • Magnolia köper bostadsexploateringsprojekt

  Magnolia bostad Magnolia Bostad förvärvar Spendrups gamla bryggeri, fastigheterna Gambrinus 2 och Gambrinus 4, i Vårby.

 • Jernhusen säljer till Magnolia Bostad

  Magnolia bostad Jernhusens styrelse har fastställt försäljningen av fastigheten Tumba 7:241 till Magnolia Bostad. Fastigheten är en tidigare grustäkt men kommer att utvecklas till ett bostadsområde.

 • Magnolia delårsrapport k1 2017

  Magnolia bostad Första kvartalet 2017 • Nettoomsättning uppgick till 71 mkr (210). • Rörelseresultatet uppgick till 14 mkr (100). • Periodens resultat uppgick till -9 mkr (86). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -0,20 kr per aktie (2,02). • Det egna kapitalet uppgick till 990 mkr (857). Eget kapital per aktie, efter avdrag

  Säljer för 245 miljoner i Södertälje

  Magnolia bostad Magnolia Bostad säljer etapp 2 av projektet Sländan i Södertälje, omfattande 130 lägenheter under uppförande till Viva Sländan. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas till 245 miljoner kronor.

 • Magnolia Bostad närmar sig huvudlistan

  Magnolia bostad Magnolia Bostad har ansökt och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier. Enligt bolaget är listningen ett naturligt steg på vägen mot att notera akiten på Nasdaq Stockholms huvudlista under året.

 • Köper i Magnolia Bostad

  Magnolia bostad Matz Edlund, försäljningschef på Magnolia Bostad, köpte på fredagen 10 000 aktier i bolaget till kursen 87,75 kronor per aktie. Det medför en investering om 877 500 kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived