Posts Tagged ‘Lund’

 • Lunds universitet stämmer Prime Living

  Lund Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB avseende fordringar på 3,4 miljoner kronor.

 • Fler studentbostäder i Lund

  Lund Getingevägen i norra Lund kan få 120 nya studentbostäder. Byggnadsnämnden har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram. 

 • Christer Larsson lämnar – ersättare klar

  Lund Christer Larsson lämnar jobbet som stadsbyggnadsdirektör i Malmö i sommar. Marcus Horning, som idag har motsvarande roll i grannkommunen Lund, föreslås bli hans efterträdare. 

 • Wihlborgs miljardsäljer i Lund

  Lund Wihlborgs säljer fastigheten Landsdomaren 6 i Lund till Intea Fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 1,4 miljarder kronor. 

 • 3 900 bostäder i Lunds nya stadsdel

  Lund Byggnadsnämnden i Lund har godkänt programmet för Västerbro, stadens nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Totalt planeras upp till 3 900 nya bostäder när det centrumnära industriområdet omvandlas. 

 • NCC tecknar ramavtal värt 2,5 miljarder

  Lund NCC har tecknat ett ramavtal med Specialfastigheter som gäller för större entreprenader. För byggbolagets del uppskattas värdet till 2,5 miljarder under en sjuårsperiod. 

 • Klartecken för kvarteret Gryningen

  Lund Tornet Bostadsproduktion har tillsammans med Tengbom arkitektkontor vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Gryningen i Brunnshög, i Lund. Nu har det vinnande förslaget godkänts av den Tekniska nämnden i Lunds kommun. 

 • Säljer till Veidekke i Lund

  Lund Öresundsporten säljer fastigheterna Måsen 22 och Måsen 23 till Veidekke Bostad. Affären består av byggrätter på totalt 10400 kvadratmeter för bostäder i stadsdelen Väster, i Lund. 

 • Bygger bostadskvarter i Lund

  Lund Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB utvecklat ett nytt bostadskvarter i Lund. Projektet omfattar totalt 41 lägenheter som fördelas på tre huskroppar. 

 • Planer på 200 nya bostäder i Lund

  Lund Byggnadsnämnden i Lund bestämde på sitt senaste möte om ett planuppdrag för västra Genarp med plats för 200 nya bostäder. 

 • Wihlborgs miljardköper av Vasakronan

  Lund Vasakronan säljer två fastigheter på Ideonområdet i Lund till Wihlborgs. Totalt omfattar de 49 000 kvadratmeter – med en prislapp på 1 260 miljoner kronor. 

 • Volvo Cars växer i Wihlborgs lokaler

  Lund Wihlborgs har tecknat avtal med Volvo Cars om ytterligare 5 000 kvadratmeter i Ideon i Lund. Totalt hyr de nu 7 000 kvadratmeter. 

 • Vasakronan säljer till Stena i Lund

  Lund Vasakronan säljer tre kontorsfastigheter i Lund till Stena Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till 370 miljoner kronor. 

 • FN öppnar innovationscenter i Lund

  Lund Tillsammans med Ideon Science Park ska FN-organisationen UNOPS, med huvudkontor i FN-byn i Köpenhamn, öppna ett globalt innovationscenter i Lund.

 • Vill bygga 600 studentbostäder

  Lund Akademiska Hus har ansökt om en ny detaljplan för 600 studentbostäder på Ideonområdet i Lund. Stadsbyggnadskontoret ska nu utreda möjligheterna. 

 • Skanska bygger ESS Campus

  Lund Skanska har fått i uppdrag av Skandrenting att bygga ESS Campus, som består av kontor, laboratorium och verkstäder, i Lund. Avtalet är värt cirka 475 miljoner kronor.

 • Köper åtta fastigheter i syd

  Lund Randviken Fastigheter har förvärvat åtta fastigheter i Malmö och Lund, till ett underliggande fastighetsvärde om 180 miljoner kronor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived