Posts Tagged ‘Lund’

 • Wihlborgs miljardköper av Vasakronan

  Lund Vasakronan säljer två fastigheter på Ideonområdet i Lund till Wihlborgs. Totalt omfattar de 49 000 kvadratmeter – med en prislapp på 1 260 miljoner kronor. 

 • Volvo Cars växer i Wihlborgs lokaler

  Lund Wihlborgs har tecknat avtal med Volvo Cars om ytterligare 5 000 kvadratmeter i Ideon i Lund. Totalt hyr de nu 7 000 kvadratmeter. 

 • Vasakronan säljer till Stena i Lund

  Lund Vasakronan säljer tre kontorsfastigheter i Lund till Stena Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till 370 miljoner kronor. 

 • FN öppnar innovationscenter i Lund

  Lund Tillsammans med Ideon Science Park ska FN-organisationen UNOPS, med huvudkontor i FN-byn i Köpenhamn, öppna ett globalt innovationscenter i Lund.

 • Vill bygga 600 studentbostäder

  Lund Akademiska Hus har ansökt om en ny detaljplan för 600 studentbostäder på Ideonområdet i Lund. Stadsbyggnadskontoret ska nu utreda möjligheterna. 

 • Skanska bygger ESS Campus

  Lund Skanska har fått i uppdrag av Skandrenting att bygga ESS Campus, som består av kontor, laboratorium och verkstäder, i Lund. Avtalet är värt cirka 475 miljoner kronor.

 • Köper åtta fastigheter i syd

  Lund Randviken Fastigheter har förvärvat åtta fastigheter i Malmö och Lund, till ett underliggande fastighetsvärde om 180 miljoner kronor. 

 • K2A får markanvisning i Lund

  Lund Lunds kommun anvisar mark för 78 nya hyresrätter i Stora Råby, Lund. 

 • Klartecken för 100 bostäder i Lund

  Lund Detaljplanen för Öresundsporten och Veidekkes kvarter Måsen i Lund har vunnit laga kraft, efter att mark- och miljööverdomstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd i frågan. 

 • Wihlborgs köper i Lund

  Lund Wihlborgs köper fastigheten Nya Vattentornet 3 i Lund. Förvärvet inkluderar även ett parkeringshus med 600 platser och byggrätter för ytterligare 11000 kvadratmeter kontorsyta. Affären sker mot ett underliggande fastighetsvärde om 570 miljoner. 

 • Wihlborgs hyr ut i Lund

  Lund Wihlborgs hyr ut till RISE på Ideon Science Park i Lund. Avtalet löper på i 10 år. 

 • Pengar

  Ikano säljer för 712 miljoner kronor

  Lund Ikano Bostad säljer ett bostadsbestånd med totalt 388 lägenheter i Malmö och Lund till Heimstaden och Trianon. Prislappen landar på 712 miljoner kronor. 

 • Startskott för Brunnshögs nästa del

  Lund Planarbetet för den sydvästra delen av Lunds nya stadsdel Brunnshög drar igång efter beslut i byggnadsnämnden. Nästa etapp innehåller bland annat upp till 400 nya bostäder. 

 • 200 nya bostäder i Lund

  Lund Under onsdagen beslutade byggnadsnämnden i Lund om planuppdrag för två bostadsområden i östra Dalby, med totalt 200 nya bostäder. 

 • Brinova köper i Lund

  Lund Brinova förvärvar en fastighet i Lund med LSS boende. Säljare är Gummesson kapital i Landskrona AB. Köpesumman uppgår till 23,5 miljoner kronor. 

 • Heimstaden förvärvar av Akelius i Lund

  Lund Heimstaden förvärvar 288 bostäder i Lund från Akelius. Bostäderna har en total yta om cirka 15 000 kvadratmeter. 

 • Wingårdhs ritar gymnasieskola i Lund

  Lund Wingårdhs Arkitekter och AART Architects uppdraget att gestalta Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Detta efter vinst i arkitekttävling med bidraget “Tätt tillsammans”. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived