Posts Tagged ‘Louis Landeman’

 • Swedish real estate – growing in capital markets

  Louis Landeman During the recent period of rapid expansion, the traditional bank market has not been sufficient as a funding source for the whole of the Swedish real estate sector. For this reason, the Swedish real estate sector has rapidly expanded in the Swedish corporate bond market in addition to raising funds via both ordinary equity and preference shares. Following the rapid growth, these companies now make up for around to 40% of the Swedish corporate bond market.

 • Öka transparensen kring underhåll och investering

  Louis Landeman I tider av stigande fastighetsvärden finns risk att fokus ligger för mycket på totalavkastning inklusive värdeförändring, och att en förskjutning sker från den viktiga frågan om vilka fria kassaflöden bolagen har kapacitet att generera.

 • Med siktet inställt på ”investment grade”

  Louis Landeman Den primära orsaken till fastighetssektorns kraftiga expansion på kapitalmarknaden är att många fastighetsbolag växt kraftigt under de senaste årens gynnsamma lågräntemiljö. För att kunna växa har dock företagen varit beroende av tillgången på kapital.

 • Fastighetsbolagens aptit för obligationer växer stadigt

  Louis Landeman Svenska fastighetsbolag emitterade under 2016 företagsobligationer för över 50 miljarder kronor vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med 2011 då fastighetsbolagens totala emissionsvolym uppgick till 10 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som vidare säger att man ser en god chans att 2017 blir ett nytt rekordår.

 • Obligationer – en allt viktigare finansieringskälla

  Louis Landeman Med tanke på de stora volymerna obligationer som nu är utestående bland svenska fastighetsbolag har det blivit allt viktigare att vara vaksam på utvecklingen av bolagens kreditkvalitet. Även om de senaste årens medvind för sektorn troligen kommer att hålla i sig under kommande år finns det flera skäl att tro att den kan komma att mojna något, inte minst på grund av aviserade skatteförändringar och eventuellt stigande marknadsräntor.

 • Ett ökat behov för kreditrating

  Louis Landeman Svenska fastighetsbolag har hittills inte behövt kreditrating i någon större utsträckning och med några få undantag varit utan rating. Mycket då bankerna har erbjudit en skuggrating men nu är det slut med skuggrating och då ökar behovet för kreditrating.

 • Svenska fastighetsbolag allt aktivare på kapitalmarknaden

  Louis Landeman Både räknat i antal företag som är aktiva på marknaden och i total utgiven årlig volym har den svenska företagsobligationsmarknaden växt kraftigt under de senaste åren.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived