Posts Tagged ‘Limhamn’

 • Trianon storköper av NCC i Malmö

  Limhamn Trianon köper projektet ‘Multihuset’ i Limhamn, Malmö av NCC. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 425 miljoner kronor. 

 • Wästbygg bygger bostäder i Limhamn

  Limhamn Wästbygg kommer, i samverkan med Vita Örn AB, att uppföra 191 lägenheter i Limhamn, i Malmö.

 • Ny stadsdel på gång i Malmö

  Limhamn Malmö stad har satt igång planeringen för att göra om Annetorps industriområde i Limhamn till en ny stadsdel med 2 300 nya bostäder. 

 • Bygger för MKB i Limhamn

  Limhamn Wästbygg kommer att bygga kvarteret Skotsteken 1 i Limhamn, Malmö. 169 hyreslägenheter är planerade.

 • Grönt ljus för 366 nya bostäder i Malmö

  Limhamn Under årets första kvartal har 1 000 bygglov beviljats i Malmö. På stadsbyggnadsnämndens möte beviljades tre nya projekt med totalt 366 nya bostäder.

 • NCC bygger “multihus” i Malmö

  Limhamn NCC beviljas bygglov för ett så kallat multihus i Limhamn, Malmö. Bostäder, kontor, parkering, livsmedel, kafé, vårdcentral och förskola ska rymmas i det nya huset.

 • Vill bygga 1 000 nya bostäder i Limhamn

  Limhamn Magnolia Bostad köper en fastighet i Bunkeflostrand, Limhamn i Malmö. Totalt omfattar den 92 000 kvadratmeter mark, där bolaget ska driva detaljplan för hela 1 000 nya bostäder.

 • Vita Örn och Wästbygg i samarbete

  Limhamn Fastighetsbolaget Vita Örn AB och Wästbygg AB har tecknat avtal om en samverkansentreprenad för uppförandet av kvarteret Gjutaren med 250 hyresrätter i Limhamn.

 • 550 bostäder på gammal skjutbana

  Limhamn På Lernacken i Malmö planeras för 550 nya bostäder och en stor förskola, på Limhamns gamla skjutbana. På onsdagen godkände tekniska nämnden flera avtal som möjliggör för bygget.

 • Bygger 279 hyresrätter i Limhamn

  Limhamn Veidekke ska på uppdrag av Magnolia Bostad bygga 279 nya hyresrätter i Limhamn, Malmö. Projektet har en ordersumma på 283 miljoner kronor och är en totalentreprenad.

 • Bygger 800 bostäder i Limhamns Sjöstad

  Limhamn Limhamn i Malmö har under de senaste veckorna varit föremål för transaktioner mellan olika bolag. Under förra veckan köpte bland annat Magnolia 280 byggrätter i området, MKB köpte 550. Nu har detaljplanen för 800 bostäder, som byggs av Skanska, vunnit laga kraft.

 • Köper 280 byggrätter i Limhamn

  Limhamn Magnolia Bostad förvärvar cirka 280 byggrätter av NCC i Limhamn, Malmö. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av alla de hyresrätter som ska byggas på fastigheterna.

 • MKB köper fler byggrätter i Limhamn

  Limhamn Genom en bolagsaffär säljer Wihlborgs en fastighet i Limhamn, Malmö till kommunala MKB. Tomten är drygt 9 000 kvadratmeter stor och innehåller byggrätt för 15 000 kvadratmeter för förskola och bostäder.

 • Säljer 550 byggrätter till MKB

  Limhamn NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till kommunala MKB för 254 miljoner kronor. Affären omfattar cirka 550 byggrätter. När området är färdigutvecklat kommer det att finnas cirka 1 500 nya bostäder.

 • Köper 13 fastigheter

  Limhamn Fastighets AB Trianon förvärvar 13 fastigheter i Malmö och Limhamn av Annabostäder via bolag.

 • MKB köper byggrätt i Limhamn

  Limhamn MKB förvärvar av HSB en fastighet i stadsdelen Limhamn i Malmö som medger byggande av 60 bostadslägenheter.

 • NCC och MKB bygger 300 nya hyreslägenheter

  Limhamn NCC har fått i uppdrag av MKB Fastighets AB att utveckla två nya kvarter med hyresbostäder i stadsdelen Limhamn i Malmö. Upphandlingen innebär att MKB dels köper tomtmark av NCC, dels ger NCC i uppdrag att utveckla och producera 300 hyresbostäder med tillhörande garage i källarplan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived