Posts Tagged ‘Lantmäteriet’

 • “Alla detaljplaner ska finnas digitalt”

  Lantmäteriet Samtliga detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt. Syftet är att snabba på och göra byggande enklare. Det föreslår Lantmäteriet i en rapport till regeringen.

 • Tidsplaner för digitaliserad planprocess

  Lantmäteriet Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att ta fram tidsplaner för sina respektive satsningar på digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. 

 • En alltför analog byggprocess

  Lantmäteriet Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Lantmäteriet Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

 • Ny generaldirektör på Lantmäteriet

  Lantmäteriet Regeringen har utsett Susanne Ås Sivborg som ny generaldirektör och chef för Lantmäteriet. Hon tillträder efter årsskiftet och efterträder Bengt Kjellson vars mandat inte blir förlängt.

 • Lantmäteriet kan ta hjälp av fastighetsbranschen

  Lantmäteriet De långa handläggningstiderna hänger kvar som ett mörkt moln över Lantmäteriet. På kommunerna pekar mungiporna nedåt och vissa vill ta över uppdraget lokalt, men branschfolk tycker i stället att myndigheten bör anlita extern hjälp.

 • Lantmäteriets generaldirektör slutar

  Lantmäteriet Lantmäteriet meddelar att generaldirektör Bengt Kjellson slutar efter årsskiftet. “Jag har en del planer för framtiden, men nu fokuserar jag på att leda Lantmäteriet fram till årsskiftet”, skriver Kjellson.

 • Regeringen granskar handläggningstider

  Lantmäteriet I ett regeringsuppdrag ska Lantmäteriet se över hur deras handläggningstider kan kortas. Regeringen har nämligen identifierat Lantmäteriet som en av de instanser där tiderna är särskilt långa.

 • Uppdrag att snabba på digitaliseringen

  Lantmäteriet Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

 • Lantmäteriet får pengar till innovationslabb

  Lantmäteriet Vinnova har tilldelat Lantmäteriet 3 miljoner kronor som ska användas till ett innovationslabb på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar om ett virtuellt datadrivet labb som ska ha fokus på det som kallas öppen innovation. Tanken är att underlätta samarbete mellan olika organisationer och sektioner på samhällsbyggnadsområdet.

 • ”Digitalt först” i fastighetsbranschen

  Lantmäteriet Planprocessen får ofta kritik för att vara alltför komplicerad, långdragen och icke-transparent. Många lyfter till och med fram en snabbare process som lösningen på bostadsbristen. Med bland annat det som bakgrund fattades under hösten ett regeringsbeslut om digital förnyelse av landets offentliga verksamheter.

 • 115 000 obebyggda tomter i Sverige

  Lantmäteriet I bostadsbristens Sverige är ett av problemen som ofta påtalas bristen på byggbar mark. Men enligt nya siffror från Lantmäteriet finns det fler än 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige.

 • Småhuspriser stiger med 11 procent

  Lantmäteriet Under fjärde kvartalet 2015 hade den svenska småhusmarknaden en fortsatt stark prisutveckling, med en genomsnittlig ökning på elva procent i landet jämfört med samma period i fjol.

 • 3D-karta ska ge fler bostäder

  Lantmäteriet På torsdagen gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en digital 3D-karta över Sverige, i syfte att göra samhällsbyggnadsprocessen smartare. Tanken är att olika aktörer direkt ska kunna få information om förutsättningarna att bygga på en särskild plats bara genom att klicka på kartan.

 • Tekniken springer ifrån

  Lantmäteriet Den tekniska utvecklingen när det gäller geografisk information går generellt sett allt snabbare och ibland hänger inte lagstiftningen med.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived