Posts Tagged ‘Länsstyrelsen’

 • “Dålig bomarknad har blivit sämre”

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att regeringen startar en bostadssocial utredning för att komma till rätta med bostadsmarknaden, som man i en ny rapport slår fast har blivit sämre.

 • Regionen: “Vi vill ha med staten i pakten”

  Länsstyrelsen Förra sommaren beslutade riksdagen att Stockholms läns landsting i år blir Region Stockholm och får ett mer övergripande ansvar för regionens tillväxt och utveckling. Första mötet hölls i mars och budskapet var tydligt: Staten behöver titta på hur alla människor som söker sig till regionen ska få en bostad.

 • Grönt ljus för 400 nya studentbostäder

  Länsstyrelsen Detaljplanen för 400 nya studentbostäder på Gärdet i Stockholm har vunnit laga kraft. Planen påbörjades redan 2010, men har sedan dess överklagats i många vändor.

 • Upphäver detaljplan för 700 bostäder

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver en detaljplan för 700 nya bostäder vid Bromma Flygplats då man anser att exploateringen skulle medföra hälsorisker. 

 • Diös hyr ut i Falun

  Länsstyrelsen Diös har tecknat ett grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Dalarnas län avseende lokaler i Falun. Länsstyrelsen har varit hyresgäst hos Diös sedan tidigare. 

 • Kritikstorm mot Apple-huset

  Länsstyrelsen Förra veckan avslutades Stockholms stads samråd om Apple-butiken i Kungsträdgården och Stadsbyggnadskontoret har mottagit runt 1 800 synpunkter, de flesta negativa, från allmänheten. Även länsstyrelsen ger projektet rött ljus.

 • Bostadsbrist trots rekordhög byggtakt

  Länsstyrelsen Bostadsbyggandet ökade under förra året i Västra Götalands län, men bostadsbristen består. “Trots att det byggs mer än på länge i länet saknar många hushåll en lämplig bostad”, skriver länsstyrelsen. 

 • Länsstyrelsen: Stockholm behöver hyresrätter

  Länsstyrelsen Bostadsrätten dominerar i Stockholmsregionen och det behövs fler hyresrätter för att inte stänga ute folk med svag ekonomi. Det uppger Länsstyrelsen Stockholm i sin senaste rapport om bostadsmarknaden. 

 • Går emot Länsstyrelsen i Göteborg

  Länsstyrelsen En antagen detaljplan för 300 nya bostäder i kvarteret Tändsticksfabriken i Göteborg upphävdes av Länsstyrelsen. Idag meddelade regeringen att man i sin tur upphäver Länsstyrelsens beslut. 

 • Länsstyrelsen: Grönt ljus till Karlastaden

  Länsstyrelsen Detaljplanen för Karlastaden, som i somras godkändes av kommunfullmäktige i Göteborg, har nu även fått grönt ljus från Länsstyrelsen.

 • Chris Heister slutar som landshövding

  Länsstyrelsen Den sista augusti lämnar Chris Heister rollen som landshövding i Stockholm. Det bekräftar länsstyrelsen i Stockholm till Fastighetsnytt.

 • Avslår överklaganden för Nobel Center

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen avslår samtliga överklaganden för Nobel Center, vilket innebär att detaljplanen fastställs. Domen slår fast att planerna inte utgör någon påtaglig skada på riksintressena.

 • Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut

  Länsstyrelsen Förra året upphävde Länsstyrelsen en detaljplan för 400 nya studentbostäder i Stockholm, något Stockholms stad överklagade till regeringen. Nu har regeringen i sin tur upphävt Länsstyrelsens beslut – något som är ytterst ovanligt.

 • Mest byggande sedan miljonprogrammet

  Länsstyrelsen Mellan 2013 och 2015 påbörjades byggandet av 41 500 nya bostäder i Stockholms län. Det är fler än vad som påbörjats under en treårsperiod sedan miljonprogrammet.

 • “Ämbetshuset” blir bostäder

  Länsstyrelsen Från fredag pågår samråd om omvandling av det så kallade Ämbetshuset på Kungsholmen i Stockholm. I planen föreslås att byggnaden görs om till 180 bostäder och centrumverksamheter.

 • JM:s sju höghus – för höga

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholm anser att de upp till 37 våningar höga husen som JM vill bygga i Marievik, Stockholm, är för höga. Det högsta tornet på 118 meter anses vara 40 meter högre än vad Länsstyrelsen anser är möjligt på grund av radartrafiken till Bromma flygplats.

 • Ska hjälpa inträde på bostadsmarknaden

  Länsstyrelsen Regeringen gav på torsdagen länsstyrelserna i uppdrag att arbeta med att stödja och informera aktörer i arbetet med att underlätta för resurssvaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived