Posts Tagged ‘Länsstyrelsen’

 • Länsstyrelsen: Grönt ljus till Karlastaden

  Länsstyrelsen Detaljplanen för Karlastaden, som i somras godkändes av kommunfullmäktige i Göteborg, har nu även fått grönt ljus från Länsstyrelsen.

 • Chris Heister slutar som landshövding

  Länsstyrelsen Den sista augusti lämnar Chris Heister rollen som landshövding i Stockholm. Det bekräftar länsstyrelsen i Stockholm till Fastighetsnytt.

 • Avslår överklaganden för Nobel Center

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen avslår samtliga överklaganden för Nobel Center, vilket innebär att detaljplanen fastställs. Domen slår fast att planerna inte utgör någon påtaglig skada på riksintressena.

 • Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut

  Länsstyrelsen Förra året upphävde Länsstyrelsen en detaljplan för 400 nya studentbostäder i Stockholm, något Stockholms stad överklagade till regeringen. Nu har regeringen i sin tur upphävt Länsstyrelsens beslut – något som är ytterst ovanligt.

 • Mest byggande sedan miljonprogrammet

  Länsstyrelsen Mellan 2013 och 2015 påbörjades byggandet av 41 500 nya bostäder i Stockholms län. Det är fler än vad som påbörjats under en treårsperiod sedan miljonprogrammet.

 • “Ämbetshuset” blir bostäder

  Länsstyrelsen Från fredag pågår samråd om omvandling av det så kallade Ämbetshuset på Kungsholmen i Stockholm. I planen föreslås att byggnaden görs om till 180 bostäder och centrumverksamheter.

 • JM:s sju höghus – för höga

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholm anser att de upp till 37 våningar höga husen som JM vill bygga i Marievik, Stockholm, är för höga. Det högsta tornet på 118 meter anses vara 40 meter högre än vad Länsstyrelsen anser är möjligt på grund av radartrafiken till Bromma flygplats.

 • Ska hjälpa inträde på bostadsmarknaden

  Länsstyrelsen Regeringen gav på torsdagen länsstyrelserna i uppdrag att arbeta med att stödja och informera aktörer i arbetet med att underlätta för resurssvaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden.

 • Länsstyrelsen som samhällsbyggare

  Länsstyrelsen Jag har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal stadsbyggnadsprojekt runt om i landet. När jag summerar intryck vore det en överdrift att påstå att kommunerna rosar länsstyresens medverkan och inspel i planeringsprocessen, snarare tvärtom. Men det skulle inte behöva vara så. Om vi vänder blicken norrut finns mycket att lära.

 • Kurvorna uppåt i Stockholms län

  Länsstyrelsen Det fortsätter att gå bra för Stockholms län när det gäller arbetsmarknad och ekonomi, enligt Länsstyrelsens senaste analyser av årets första kvartal.

 • Antal överklagade detaljplaner minskar

  Länsstyrelsen Antal överklagade detaljplaner till Länsstyrelsen i Stockholm minskar för andra året i rad. Under 2014 behandlades 79 överklaganden, jämfört med 99 under 2013.

 • Hemlöshet en fråga om bostäder

  Länsstyrelsen Länsstyrelserna har efter uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet överlämnat en rapport där man bland annat pekar på att Hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem, inte enbart som ett individuellt problem.

 • Magdalena Bosson ny länsöverdirektör

  Länsstyrelsen Regeringen har i dag utsett Magdalena Bosson till länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm. Hon kommer närmast från AB Familjebostäder där hon varit verkställande direktör.

 • Bra fart på bostadsbyggandet i Stockholm

  Länsstyrelsen Under 2013 fördubblades bostadsbyggandet i Stockholm jämfört med 2012. Trenden ser ut att fortsätta, första kvartalet i år påbörjades lika många bostäder som under samma period förra året, enligt Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2014”

 • Positiva signaler om bostadsbyggandet i Stockholm

  Länsstyrelsen Enligt Länsstyrelsen, som nyligen publicerade rapporten Bostadsmarknadsenkäten 2014, ser det ut som att Stockholms län når målet för nyproduktionen i regionen under 2014 och 2015.

 • Kollektivtrafik och cykelåtgärder

  Länsstyrelsen Länsstyrelsen Stockholm har överlämnat förslaget till ny länsplan för åren 2014-2025 till regeringen. Av totalt 8,4 miljarder kronor vill Länsstyrelsen satsa 73 procent på kollektivtrafik, 19 procent på vägar och åtta procent på cykelåtgärder.

 • Planer på 47 000 nya bostäder

  Länsstyrelsen Kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder, det framgår av Länsstyrelsens nya rapport som överlämnats till regeringen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived