Posts Tagged ‘Kvarkenhamnar’

  • Gränsöverskridande hamnbolag

    Kvarkenhamnar Den 1 januari 2015 gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB – ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived