Posts Tagged ‘Klövern’

 • Rekordras för Tobin Properties efter nyemission

  Klövern Tobin Properties faller över 20 procent på torsdagen efter att onsdagens eländiga kvartalsrapport följts upp av beskedet att bostadsutvecklaren gör en nyemission för att stärka upp balansräkningen. Kursraset är det största sedan noteringen på First North i oktober 2016.

 • Rutger Arnhult minskar i Castellum

  Klövern Klöverns vd och huvudägare Rutger Arnhult, som tankat aktier i Castellum sedan i somras, sålde 479 303 aktier i bolaget i slutet av mars

 • Klövern har 61 procent av Tobin – Karlin sålde aktier

  Klövern Som ett resultat av det budpliktsbud som Klövern lade på Tobin Properties äger Klövern nu, när acceptperioden har gått ut, 58,9 procent av kapitalet i bostadsutvecklaren. Vidare kontrollerar man 61,4 procent av rösterna.

 • Klövern emitterar grönt

  Klövern Klövern har emitterat en grön obligation om 900 miljoner kronor. Obligationen emitteras under bolagets gröna ramverk och löper i fyra år med slutligt förfall i april 2022.

 • Klövern flaggar i Klövern

  Klövern Klöverns innehav av egna aktier numera överstiger 5 procent av kapitalet i bolaget. Man äger 47 095 000 B-aktier i Klövern, som har återköpts med stöd av bemyndigandet från bolagets stämma i april ifjol.

 • Styrelse nobbar Klöverns bud

  Klövern Styrelsen för Tobin Properties har valt att inte rekommendera Klöverns budpliktsbud på bostadsutvecklingsbolaget. Klövern lade ett bud på samtliga utestående aktier i Tobin den 9 februari och erbjöd då 22,65 kronor per stamaktie och 108,5 kronor per preferensaktie.

 • LF flaggar ner i Klövern

  Klövern Länsförsäkringar Fonder har den 16 februari nettosålt 2,2 miljoner B-aktier i Klövern. Efter transaktionerna äger man 45,9 miljoner B-aktier vilket motsvarar 4,92 procent av kapitalet och 2,86 procent av rösterna i bolaget.

 • Klövern köper kontor för 1,9 miljarder

  Klövern Klövern förvärvar en kontorsfastighet i centrala Köpenhamn för 1 440 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1,9 miljarder svenska kronor. 

 • Klövern lägger budpliktsbud på Tobin

  Klövern Klövern har via sitt dotterbolag Dagon lämnat ett kontant budpliktsbud på samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties. Man erbjuder 22,65 kronor för varje stamaktie och 108,5 kronor för varje preferensaktie.

 • Klövern emitterar 1,5 miljarder

  Klövern Klövern har emitterat en obligation om 1,5 miljarder kronor. Obligationen som är icke-säkerställd emitteras inom ett rambelopp om 2,5 miljarder. Den löper över tre år med slutligt förfall i februari 2021.

 • Klövern tillträder Tobin-aktier

  Klövern Klövern har på onsdagen tecknat och tillträtt de 7,5 miljoner stamaktier i Tobin Properties man köpte via en riktad nyemission. Aktierna tecknas till kursen 20 kronor vilket tillför Tobin 150 miljoner kronor i nytt kapital.

 • Styrelseledamot säljer Klövern-preffar

  Klövern Ann-Cathrin Bengtsson, styrelseledamot i Klövern, har den 8 januari avyttrat 3 554 preferensaktier i bolaget. Hon sålde aktierna till kursen 308,54 kronor.

 • Tobins stämma godkänner räddningspaket

  Klövern Tobin Properties extra bolagsstämma som gick av stapeln på måndagen röstade för styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7,5 miljoner nya stamaktier i bolaget.

 • Klövern säljer logistik i Mölndal

  Klövern Klövern säljer en logistikfastighet i Mölndal för ett värde om 643 miljoner. 

 • Terling flaggar upp i Klövern

  Klövern Urban Terling flaggade på onsdagen för ett innehav motsvarande 10,11 procent av rösterna i Klövern.

 • Tobins aktie tillbaka på bottennivåer

  Klövern Efter att ha stigit rejält på nyheten om att Klövern skulle skjuta nytt kapital in i Tobin Properties har bolagets aktie fallit tillbaka de senaste dagarna. I måndagens handel föll den sedan rejält, med hela 7,9 procent.

 • Cash is king…

  Klövern Medan vissa drabbas av krisen är det bra läge för kapitalstarka aktörer på bostadsutvecklingsmarknaden som kan köpa upp projekt och mark till vrakpriser.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived