Posts Tagged ‘Karin Karlsbro’

  • Det grova våldet måste få ett slut

    Karin Karlsbro Arbetet med att förebygga kriminalitet, stärka integrationen, skapa trygga, hållbara stadsdelar och till sist ett öppet samhälle med god ekonomisk tillväxt måste ske hela tiden. Både på kort och lång sikt. Utmaningarna i Stockholmsregionen är idag stora. Det går inte att bara vänta på att politiker och myndigheter ska hitta fungerande lösningar.

  • Ojämställdheten har ett pris, ungefär som en tvåa i Vasastan!

    Karin Karlsbro Jämställdheten inom fastighetsbranschen är en strategisk fråga. Det handlar inte minst om kompetensförsörjning och att attrahera framtidens mest talangfulla ledare och medarbetare, varav (minst) hälften är kvinnor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived