Posts Tagged ‘Jennyfer Namazi’

  • HSB rekryterar affärsutvecklare

    Jennyfer Namazi HSB Norra Stor-Stockholm rekryterar Björn Öpik och Jennyfer Namazi som nya affärsutvecklare till kontoret i Järfälla. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived