Posts Tagged ‘Insynshandel’

 • Ledamot ökar innehav i Amhult2

  Insynshandel Alf Lindqvist, styrelseledamot i Spotlightlistade fastighetsbolaget Amhult 2, har den 25 mars köpte 1 920 aktier i bolaget. Aktieförvärvet ägde rum till kursen 78 kronor per aktie.

 • Stendörrens CFO säljer för 17 miljoner

  Insynshandel Stendörrens CFO Magnus Sundell har den 19 mars avyttrat 150 000 B-aktier i bolaget. Enligt Finansinspektionens insynsregister sålde han aktierna till kursen 110 kronor, vilket innebär att han sålt aktier för sammanlagt 16,5 miljoner kronor.

 • Vd tanker aktier i Hufvudstaden

  Insynshandel Hufvudstadens vd Ivo Stopner har i tre olika transaktioner genomförda 7 och 8 mars köpt p1a sig 3 527 A-aktier i bolaget. Han köpte aktierna till kurser i intervallet 148,3-149,9 kronor och investerade således lite drygt en halv miljon kronor.

 • Insiders köper i Trianon

  Insynshandel En rad insynspersoner i Fastighets AB Trianon har på tisdagen köpt aktier i bolaget. Således köpte vd Olof Andersson 15 500 aktier, affärsutvecklingschef Anna Heide 14 500 aktier och vice vd och tillika CFO Mari-Louise Hedbys lika många aktier.

 • Orsmark tankar Castellum-aktier

  Insynshandel Ola Orsmark, vd för Castellum region Öresund, köpte 1 mars 1 800 aktier i Castellum. Aktierna köpte han till kursen 167,5 kronor.

 • Ordförande säljer i Balder

  Insynshandel Balders styrelseordförande Christina Rogestam har den 10 januari sålt 2 000 B-aktier i bolaget till kursen 268 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Engwall fortsätter tanka Nyfosa-aktier

  Insynshandel Nyfosas vd Jens Engwall har den 10 december köpt ytterligare 232 136 aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 41,48 kronor, en investering om 9,6 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Ledamot säljer Hemfosa-aktier

  Insynshandel Caroline Sundewall, styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter, har den 4 december sålt 3 000 aktier i bolaget till kursen 72,9 kronor, vilket innebär att hon avyttrat aktier för 219 000 kronor.

 • Bäckvall fortsätter tanka NP3

  Insynshandel NP3 Fastigheters huvudägare fortsätter att öka sitt innehav i bolaget. I två transaktioner daterade 6 november och 8 november har han köpt 77 997 aktier i bolaget till ett sammanlagt värde om 4,7 miljoner kronor.

 • Vice vd köper i NCC

  Insynshandel Ylva Lagesson som återvände till NCC under hösten har gjort sitt första aktieförvärv i bolaget som vice vd. Hon köpte den 6 november 400 B-aktier i NCC till kursen 133,7 kronor per aktie.

 • Corems uthyrningschef säljer aktier

  Insynshandel Corem Property Groups uthyrningschef, Jesper Carlsö, har dagarna 1 och 2 november avyttrat 1 946 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde han i tre sjok om 1000, 900 och 46 aktier.

 • Ledamot köper i Delarka

  Insynshandel Henrik Viktorsson som sitter i styrelsen för Delarka Holding har den 4 oktober köpt 4 166 aktier i det First North-listade enfastighetsbolaget.

 • Vd ökar i Kungsleden

  Insynshandel Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, köpte 25 september 2 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 66,75 kronor enligt Finansinspektions insynsregister.

 • Insider köper i Brinova

  Insynshandel Johan Tollgerdt, styrelseledamot i Brinova Fastigheter, har köpt 20 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte han den 24 september till kursen 17,6 kronor.

 • Chefsjurist säljer ÅF-aktier

  Insynshandel Teknikkonsultbolaget ÅF:s chefsjurist Jacob Landén har den 20 september sålt 2 000 B-aktier i bolaget. Han sålde aktierna för 201 kronor.

 • NP3-vd köper för 400 000

  Insynshandel NP3 Fastigheters vd Andreas Nelvig har via sitt bolag Jonels AB köpt på sig 6 881 aktier i det Sundsvallsbaserade bolaget. Aktierna köpte han 14 september till kursen 60,04 kronor.

 • Operativ chef ökar i NP3

  Insynshandel Marie Selin, operativ chef på NP3 Fastigheter, köpte på torsdagen 1 000 aktier i bolaget till kursen 58,5 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived