Posts Tagged ‘Insynshandel’

 • Ledamot ökar i SSM

  Insynshandel Jonas Wikström, styrelseledamot i SSM, har i två transaktioner daterade 27 och 28 mars köpt 6 800 respektive 9 200 aktier i bolaget.

 • Styrelseledamot säljer Trianon-aktier

  Insynshandel Ebba Leijonhufvud, styrelseledamot i Malmöbaserade Trianon, sålde i tre transaktioner daterade 22, 23 och 26 mars, 1 778 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde hon till kurserna 53,8 och 54 kronor.

 • Ordförande miljonsäljer i Balder

  Insynshandel Christina Rogestam, styrelseordförande i Balder, sålde den 22 mars 24 000 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde hon till kursen 205 kronor per aktie.

 • Vd ökar i Atrium Ljungberg

  Insynshandel Atrium Ljungbergs vd, Annica Ånäs, köpte den 19 mars 5 431 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 129,88 kronor.

 • Fortsätter köpa i Atrium Ljungberg

  Insynshandel Simon de Chateau köpte 14 mars 3 500 B-aktier i Atrium Ljungberg där han är styrelseledamot. Aktierna köpte han till kursen 128,37 kronor per aktie.

 • Vd köper i Kungsleden

  Insynshandel Kungsledens vd, Biljana Pehrsson, har den 12 mars köpt 5000 aktier i bolaget. Hon köpte aktierna till kursen 56,38 kronor per aktie.

 • Bäckvall över 20 procent i NP3

  Insynshandel NP3 Fastigheters huvudägare, Lars Göran Bäckvall fortsätter att samla på sig aktier i bolaget. I två transaktioner daterade 7 och 8 mars köpte han 260 000 respektive 350 000 stamaktier, sammanlagt motsvarande drygt 0,9 procent av kapitalet.

 • Styrelseledamot köper i Atrium Ljungberg

  Insynshandel Simon de Chateau, styrelseledamot i Atrium Ljungberg, har i två transaktioner, daterade 6 mars och 9 mars köpt på sig 497 respektive 4 503 B-aktier i bolaget.

 • Nelvig ökar i NP3

  Insynshandel NP3 Fastigheters vd Andreas Nelvig har på tisdagen via sitt bolag Jonels AB köpt 10 000 stamaktier i det Sundsvallbaserade fastighetsbolaget.

 • Ånäs ökar i Atrium Ljungberg

  Insynshandel Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, köpte 2 mars 4 569 aktier av serie B i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 125 kronor, en investering om närmare 600 000 kronor.

 • Region-vd köper i Castellum

  Insynshandel Castellums vd för region Stockholm, Anders Nilsson, har i två transaktioner daterade sista februari och första mars köpt 1 500 respektive 2 000 aktier i bolaget.

 • Schuss storshoppar SBB

  Insynshandel Samhällsbyggnadsbolagt i Nordens ordförande, Lennart Schuss, köpte på torsdagen 634 957 A-aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 7,15 kronor vilket innebär en investering om drygt 4,5 miljoner kronor.

 • Styrelseledamot köper i NP3

  Insynshandel Åsa Bergström, som är vice vd och CFO i Fabege samt styrelseledamot i NP3 Fastigheter, köpte på torsdagen 4 200 aktier i det senast nämnda bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 59,05 kronor.

 • CFO tankar Castellum

  Insynshandel Castellums CFO, Ulrika Danielsson, köpte på onsdagen 1 200 aktier i bolaget till kursen 130,91 kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Styrelseledamot säljer i Heba

  Insynshandel Styrelseledamoten i Heba, Lars Åberg, har per den 26 februari sålt 7 585 B-aktier i bolaget till kursen 106,66 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Åberg, som har suttit i Hebas styrelse sedan 1985, har i omgångar sålt av delar av sitt innehav, både A- och B-aktier.

 • Philipson köper i Stendörren och Besqab

  Insynshandel Andreas Philipson har 26 februari köpt aktier i både Stendörren och Besqab där han sitter i styrelserna. I Besqab köpte han 1000 aktier till kursen 115,16 kronor per aktie och i Stendörren 2 000 aktier till kursen 71,23 kronor per aktie.

 • Stärker greppet om Skanska

  Insynshandel Lundbergssfären har via två stora transaktioner daterade 23 och 26 februari stärkt sitt grepp om Skanska där man redan är huvudägare, via sina två maktbolag Industrivärden och Lundbergsföretagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived