Posts Tagged ‘Inflation’

 • Inflationen sjönk i oktober

  Inflation Som väntat sjönk tolvmånadersinflationen i Sverige i oktober. Inflationstakten, mätt som förändring i KPIF, föll till 1,8 procent från 2,3 procent i september. Från september till oktober föll KPIF med 0,1 procent.

 • KPIF-inflationen 2,3 procent i september

  Inflation Inflationstakten i september var 2,3 procent enligt det KPIF som är den nya målvariabeln för inflationen i Sverige. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med augusti och från augusti till september steg KPIF med 0,2 procent.

 • Inflationen föll i augusti

  Inflation Inflationen föll i augusti enligt ny konsumentprisstatistik från SCB. Enligt KPIF, som är den nya målvariabeln för Riksbanken, var inflationstakten över tolv månader 2,3 procent, jämfört med 2,4 procent i juli.

 • Inflationen i juli 2,2 procent

  Inflation Konsumentprisindex, KPI, uppmättes till 323,69 i juli och steg med hela 2,2 procent jämfört med juli ifjol. Inflationstakten, mätt som prisändring över tolv månader, uppgick alltså till 2,2 procent.

 • Inflationen 1,7 procent i juni

  Inflation Konsumentprisindex, KPI, för juni var 321,97 och steg med 0,1 procent från maj. Jämfört med juni ifjol steg KPI med 1,7 procent och tolv månaders inflationen, inflationstakten, var således 1,7 procent i juni.

 • Inflationen i maj 1,7 procent

  Inflation Konsumentprisindex för maj var 321,74 och ökade med 0,1 procent från i april. Över en tolvmånaders period, från maj 2016 till maj 2017 ökade index med 1,7 procent vilket då motsvarar inflationstakten i riket. Det framgår av ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån.

 • Vad är egentligen inflation?

  Inflation Ett antal kullar kapitalförvaltare och fastighetsekonomer har aldrig upplevt inflation utan kan enbart den teoretiska definitionen av detta förrädiska fenomen.

 • Inflationstakten närmar sig 2 procent

  Inflation Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  Inflation Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Vad gör Riksbanken?

  Inflation På torsdagen meddelar Riksbanken sitt senaste räntebeslut och med tanke på den inflationsmätning som presenterades för september har osäkerheten kring beslutet vuxit. Det kan nämligen vara så att den stigande inflationstrenden är bruten, något som skulle kunna leda till ytterligare en räntesänkning.

 • Inflationen i september 0,9 procent

  Inflation Konsumentprisindex i september mättes 316,91 punkter vilket är 0,9 procent högre än i september ifjol. Inflationstakten var således 0,9 procent i september, en nedgång från augustis nivå på 1,1 procent.

 • Vad ska Riksbanken göra?

  Inflation Ställer man samma fråga till femtio ekonomer finns risken att man får femtio olika svar, eller i alla fall femtio olika nyanser av ett svar.

 • Oförändrad inflation i april

  Inflation Konsumentprisindex uppmättes till 315,64 i april och sjönk ytterst marginellt från mars då indexet hamnade på 315,7. Det är en så liten förändring att det inte märks man räknar förändringen med en decimal och därmed kan man konstatera att KPI var oförändrat från mars till april.

 • Tydlig trend för stigande inflation

  Inflation Konsumentprisindex för mars 2016 var 315,7 vilket är 0,8 procent högre än i mars 2015.

 • Inflationen i september 0,1 procent

  Inflation Konsumentprisindex (KPI) uppmättes 314,06 i september och steg därmed med 0,4 procent jämfört med augustis nivå på 312,81 och med 0,1 procent jämfört med september ifjol.

 • Allt handlar om trovärdighet

  Inflation Det finns nog ingen svensk myndighet eller institution som kritiseras lika skoningslöst i debatten för närvarande som Riksbanken.

 • Inflationen fortsatt negativ

  Inflation KPI hamnade på 312,81 i augusti och inflationstakten i den svenska ekonomin uppmättes således till -0,2 procent jämfört med augusti ifjol. I juli var inflationstakten -0,1 procent och från juli till augusti sjönk KPI med 0,2 procent.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived