Posts Tagged ‘Ilija Batljan’

 • Batljan köper förvaltningsbolag

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, startar en egen förvaltningsorganisation genom att köpa samtliga aktier i Hestia Sambygg och därmed ta över bolaget.

 • SBB köper tillbaka obligationer

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har återköpt obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden. Man har köpt obligationer till ett nominellt belopp om 65 miljoner kronor. Obligationerna ingick i ett större lån om vars utestående nominella belopp, inklusive de återköpta obligationerna, nu är 600 miljoner kronor.

 • SBB till First North Premier

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier, och kommer från och med den 16 februari att byta lista. 

 • Lars Thagesson vice vd på SBB

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, rekryterar Lars Thagesson som vice vd och COO. Thagesson var bland annat med och grundade Hemfosa Fastigheter, i en motsvarande roll som COO.  

 • SBB emitterar 300 miljoner

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor. Lånet löper med en fast ränta på 2,9 % och har ett slutgiltigt förfall den 20 december 2019.

 • SBB tar steget till Finland

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget genomför sin första affär i Finland genom ett förvärv av tre äldreboenden. 

 • SBB emitterar 750 miljoner

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor. Lånet har en löptid om tre år på den nordiska obligationsmarknaden.

 • Får rating från S&P

  Ilija Batljan Standard & Poor‘s har givit ut ett publikt kreditbetyg för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Bolaget får betyget BB med stabila utsikter.

 • Batljan bygger 1000 bostäder i Falun

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget fortsätter sin satsning i Falun, med planer på att bygga en ny stadsdel med 1 000 nya bostäder. Det är området Born som ska omvandlas från industri till en ny stadsdel.

 • Batljan köper 463 lägenheter i Falun

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar 463 lägenheter av Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden AB för 316 miljoner kronor.

 • Riskfyllt upplägg med enorm uppsida

  Ilija Batljan Ilija Batljan har på ett år byggt upp ett fastighetsbolag med cirka 20 miljarder kronor i fastighetsvärde. Upplägget upplevs av vissa som riskfyllt, men uppsidan är stor och bakom bolaget har en grupp rutinerade rävar ställt sig.

 • Batljan, Kvalitena och Johansson största ägare i SBB

  Ilija Batljan Ilija Batljan var Samhällsbyggnadsbolagets störste ägare vid utgången på första kvartalet. Per den 31 mars kontrollerar Batljan, som även är SBB:s vd, 15,6 procent av kapitalet och 40,9 procent av rösterna i bolaget.

 • Batljan säljer på tre orter

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, säljer totalt nio fastigheter i Oskarshamn, Nyköping och på Gotland för totalt 216 miljoner kronor. Fastigheterna är dels kommersiella, dels bostadsfastigheter.

 • Batljan planerar nyemisson

  Ilija Batljan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kommer att emittera nya stamaktier under 2017 enligt ett pressmeddelande från bolaget. Syftet med emissionen är att optimera bolagets kapitalstruktur, finansiera förvärv samt att bredda bolagets ägarbas.

 • SBB köper 14 fastigheter

  Ilija Batljan SBB i Norden har förvärvat 13 fastigheter i Västerås och 1 fastighet i Hallstahammar för 333,7 miljoner.

 • Swartz Grimaldi tar plats i Batljans styrelse

  Ilija Batljan Eva Swartz Grimaldi föreslås ta plats i Effnetplattformens (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) styrelse vid årsstämman den 27 april.

 • Batljan köper för 4,5 miljarder

  Ilija Batljan SBB i Norden, dotterbolag till Effnetplattformen AB, har via sitt norska dotterbolag förvärvat DNB Banks huvudkontor i centrala Oslo för cirka 4 500 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived