Posts Tagged ‘Hybridobligationer’

 • SBB genomför emission av hybridobligation i euro

  Hybridobligationer Samhällsbyggnadsbolaget har genomfört en emission av en hybridobligation med evig löptid på den europeiska kapitalmarknaden. Man har emitterat 300 miljoner euro.

 • SBB emitterar nya hybrider

  Hybridobligationer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har gjort en ny emission av hybridobligationer. Det rör sig om en emission om 100 miljoner kronor och den sker till en kurs om 101,35 procent av nominellt belopp.

 • Akelius tar in 5 miljarder via hybrider

  Hybridobligationer Akelius Residential meddelade på tisdagen att man har emitterat en obligation om 500 miljoner euro, motsvarande drygt 5 miljarder kronor. Det rör sig om en hybridobligation som enligt definition delvis klassas som eget kapital.

 • SBB emitterar hybrider

  Hybridobligationer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar hybridobligationer för 300 miljoner kronor i enlighet med tidigare aviserad avsikt. Emissionen sker till en rörlig ränta om Stibor 3M och ett påslag om 7 procentenheter och emissionskursen som är 106,1 procent av nominellt belopp motsvarar marginalen 600 punkter.

 • SBB överväger nya hybridobligationer

  Hybridobligationer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived