Posts Tagged ‘HUI’

 • Nyproduktion inom köpcentrum bromsar in

  HUI I en ny rapport, Svenska Köpcentrum 2017, från NCSC och HUI Research är prognosen för köpcentrumhandelns tillväxt en procent för 2017, att jämföra med fem procent 2016.

 • Stort intresse för att etablera ny handelsyta

  HUI Totalt planeras det för motsvarande 2,6 miljoner kvadratmeter ny handelsyta, en ökning om 200 000 kvadratmeter från samma period 2016.

 • WSP rekryterar från HUI Research

  HUI WSP rekryterar Anna Mocsáry som ny senior konsult inom handel. Hon kommer närmast från HUI Reserach och KF Fastigheter.

 • Fredrik Kolterjahn ny analyschef på JLL

  HUI JLL har utsett Fredrik Kolterjahn till ny analyschef.

 • Den svenska modellen – ett vinnande koncept?

  HUI Att jobba med detaljhandel är tacksamt. Anledningen är att det är en bransch som många kan relatera till. Detta innebär också att de allra flesta har åsikter om den utveckling som sker och om vad som är bra och dåligt.

 • Föreslår stödmodell för butiker i glesbygd

  HUI Utredningen Service i glesbygd lämnade i slutet av mars över sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat en stödmodell för kommersiell service i utsatta glesbygder, till en årlig kostnad av 28 miljoner.

 • Starkt år för svensk e-handel

  HUI Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 16 procent under 2014 och omsatte 42,9 miljarder kronor, enligt e-barometern för 2014 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

 • Stark avslutning för detaljhandeln

  HUI Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 5,1 procent mellan december 2013 och december 2014, uppger HUI.

 • ”Trenden är att stora blir större”

  HUI Köpcentrum och handelsområden i Sverige fortsätter att öka i antal, yta och omsättning, enligt en kartläggning av Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) i samarbete med HUI Research och Datscha.

 • God tillväxt för detaljhandeln

  HUI Enligt HUI ökade försäljningen i detaljhandeln i september med 3,6 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år.

 • Gemensam satsning på köpcentrumdata

  HUI NCSC, HUI och Datscha i gemensam satsning och samlar all köpcentrumdata i en och samma tjänst.

 • E-handeln växte 15 procent

  HUI Under andra kvartalet 2014 ökade försäljningen på internet med 15 procent. Samtidigt möter svenska detaljhandelsföretag allt hårdare konkurrens från utländska sajter.

 • Mobila köpvanor utmanar handeln

  HUI En studie från HUI visar på flera utmaningar som detaljisten står inför vad gäller mobilitet i detaljhandeln.

 • Detaljhandeln fortsätter öka

  HUI Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 2,5 procent i februari jämfört med samma månad 2013.

 • Värt en resa?

  HUI Destinationsutveckling är något som handeln under många år, utan överdrift, har skött med vänsterhanden och som har varit underordnat andra ”mer praktiska” aspekter av handeln.

 • Försäljningen ökade

  HUI Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 3,8 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

 • HUI tror på nya rekord

  HUI Trots arbetstagarhelg under julen spår HUI Research att tillväxten blir 1,5 procent under december då hushållen är köpstarka och konsumentförtroendet är på en hög nivå.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived