Posts Tagged ‘Hufvudstaden’

 • Hufvudstaden ökar vinsten och ökar upplåningen

  Hufvudstaden Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat om 228 miljoner kronor för årets tredje kvartal.

 • SPP hyr av Hufvudstaden

  Hufvudstaden Hufvudstaden och SPP är överens om en förhyrning om cirka 550 kvadratmeter i Femmanhuset i Göteborg.

 • Hufvudstaden har nöjdast kontorshyresgäster

  Hufvudstaden Enligt den årliga Fastighetsbarometern, som tas fram av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige, har fastighetsbolaget Hufvudstaden branschens nöjdaste kontorshyresgäster.

 • Finansinspektionen förlänger

  Hufvudstaden Hufvudstaden har tecknat nya hyresavtal med Finansinspektion avseende totalt 5 505 kvadratmeter kontor.

 • Hufvudstadens vinst krymper

  Hufvudstaden Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat på 469,9 miljoner kronor för årets andra kvartal vilket är närmare en halv miljard sämre en för samma kvartal ifjol.

 • Soliditeten minskar för Hufvudstaden

  Hufvudstaden Hufvudstaden redovisar en vinst på 340,6 miljoner kronor för årets första kvartal, en vinstökning med 83,9 miljoner från fjolårets första kvartal.

 • Hufvudstaden och Tullverket överens

  Hufvudstaden Totalt kommer Tullverket att hyra cirka 9 100 kvadratmeter under sex år i Femmanhuset i Göteborg.

 • Hufvudstaden hyr ut i Göteborg

  Hufvudstaden Stadsbiblioteket flyttar tillfälligt in i Kvarteret Härbärget på Södra Hamngatan i Göteborg.

 • Lägre resultat för Hufvudstaden

  Hufvudstaden Hufvudstaden redovisar i sin bokslutskommuniké för 2011 ett resultat efter skatt på 1 435 miljoner kronor. Resultatet är 298 miljoner kronor lägre än för 2010 och förklaras med årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört med föregående år.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived