Posts Tagged ‘Höghastighetsjärnväg’

 • Eneroth (S) vill ha beslut om höghastighetståg

  Höghastighetsjärnväg Debatten om höghastighetsbanor i Sverige har böljat fram och tillbaka men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) står fast. “Ambitionsnivån att vi snart ska ha en överenskommelse”, säger han i Almedalen.

 • Utreder höghastighetsjärnväg i Skåne

  Höghastighetsjärnväg Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig bana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Sweco har nu fått uppdraget att utreda olika alternativa sträckningar för var den nya järnvägen ska byggas. Ordervärdet landar på runt 200 miljoner kronor. 

 • Inte raka spåret i sydost

  Höghastighetsjärnväg Tåg är på tapeten när infrastruktursystemet ska byggas ut och rustas upp. SJ har haft det besvärligt, inte minst i år där den varma sommaren gav förseningar på 40 procent av alla långdistanståg i juni. Debatten om höghastighetsbanan rullar vidare med nya direktiv om hastigheter och finansiering.

 • Bjuder in till samtal om höghastighetstågen

  Höghastighetsjärnväg Enligt SVT nyheter är nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om förutsättningarna för höghastighetståg och bjuder in allianspartierna i ett försök att få till en bred överenskommelse.

 • Rakt spår för ny järnväg?

  Höghastighetsjärnväg Totalt sett omfattar Sverigeförhandlingen oerhört många miljarders investeringar och tekniska utmaningar. Men det är inte de tekniska utmaningarna eller finansieringen som är utmaningen utan det handlar om genomförandet;  planeringen, framtagande av detaljplaner och järnvägsplaner.

 • Regeringen vill ha höghastighetsbanor

  Höghastighetsjärnväg Under torsdagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin infrastrukturpropositionen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Man tillägger också att utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

 • ”Vill man inte ha grannar ska man inte bo i Stockholm”

  Höghastighetsjärnväg De planerade satsningarna på höghastighetsjärnväg öppnar upp möjligheter för bostadsbyggande när nya intressanta stationslägen tillkommer. Men det finns också risker, menar Jonas Nygren, tidigare KSO i Sundbyberg, som tror att det kan bli dyrt om man inte tänker rätt.

 • Tidig byggstart Järna-Jönköping rekommendationen

  Höghastighetsjärnväg Ska man komma någon vart ska det vara snabba processer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg, som på Öresundshuset i Almedalen presenterade den lägesredovisning man överlämnat till regeringen.

 • Höghastigetstågen 90 miljarder dyrare

  Höghastighetsjärnväg Satsningen på höghastighetsjärnvägar blir nästan 90 miljarder kronor dyrare än vad tidigare beräkningar visat. Det visar en ny rapport från Trafikverket som Dagens Nyheter rapporterar om.

 • ”Avser att börja förhandla i februari”

  Höghastighetsjärnväg HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, gästade Business Arena. Målbilden är att de första höghastighetstågen ska börja rulla runt 2030. Det kan också bli mer än 100 000 bostäder i överenskommelsen.

 • Hur ska den nya järnvägen finansieras?

  Höghastighetsjärnväg Bygget av den nya höghastighetsjärnvägen är den största infrastruktursatsningen i Sverige på 150 år. En av knäckfrågorna är hur den ska finansieras.

 • Kina vill bygga svensk järnväg

  Höghastighetsjärnväg I en hemlig offert till riksdagens trafikutskott erbjuder sig ett kinesiskt företag att bygga den planerade höghastighetsjärnvägen för 25 miljarder mindre än Trafikverkets beräkningar, och på halva byggtiden, uppger SVT.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived