Posts Tagged ‘Hjorthagen’

  • Dags att tycka till om Gasverket Östra

    Hjorthagen En detaljplan för östra delen av gasverksområdet i Hjorthagen är nu ute på samråd och synpunkter tas emot fram till den 3 september, uppger exploateringskontoret i Stockholms stad. 

  • Detaljplan för Hjorthagens Kolkaj

    Hjorthagen Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat ett detaljplaneförslag för Kolkajen i Hjorthagen. Förslaget innehåller 1 200 till 1 400 nya bostäder, två förskolor och 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

  • Höghuset stoppas – syns från park  

    Hjorthagen Mark- och miljödomstolen stoppar den planerade Hjorthagsskrapan, som ska ersätta den gamla gasklockan på området. Anledningen är bland annat att det höga huset syns från Nationalstadsparken. “Sista ordet är inte sagt i den här frågan”, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties, byggherre för projektet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived